Oferta

Dla Sądów Restrukturyzacyjnych

Posiadamy licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1618 nadanej przez Ministra Sprawiedliwości. Licencja uprawnia do występowania w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w roli syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy.

Firma w kryzysie Firma w kryzysie wykres

Stan faktyczny:

Istnieje potrzeba znalezienia doświadczonego biznesowo syndyka

Poszukiwany jest podmiot orientujący się w nowoczesnej technologi, finansach, kryptowalutach, rynku online (ecommerce, fintech, legaltech)

Istnieje potrzeba wycenienia wierzytelności trudnych

Sąd poszukuje sprawnego syndyka do upadłości konsumenckich

Nasza skuteczność
w podobnych scenariuszach:

diagram

Nasze
rozwiązania:

Plan restrukturyzacji

Działamy przez Krajowy Rejestr Zadłużonych

Ochrona kapitału

Pełnimy rolę syndyka w postępowaniach upadłościowych

Negocjacje

Pełnimy rolę zarządcy, nadzorcy sądowego i nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Postępowania

Stawiamy na sprawną komunikację z sędzią komisarzem i sądem, a także z wierzycielami i dłużnikiem. Działamy szybko i efektywnie.

Ochrona

Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny.

Plan wyjścia z kryzysu

Podnosimy efektywność postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Porozmawiajmy.

Zespół specjalistów z kancelarii Jakóbiak
ma doświadczenie w niesieniu pomocy
firmom w kryzysowej sytuacji: