Oferta

Wyceny i wykupu wierzytelności

Wyceniamy wierzytelności i przygotowujemy ich wycenę

Firma w kryzysie Firma w kryzysie wykres

Stan faktyczny:

Szukasz specjalistów wyceniających wierzytelności

Chcesz szybko sprzedać wierzytelność

Jesteś syndykiem i potrzebujesz sprzedać lub wycenić pojedyncze wierzytelności lub całe pakiety

Chcesz porównać ofertę z inną firmą skupującą należności

Nasza skuteczność
w podobnych scenariuszach:

diagram

Nasze
rozwiązania:

Plan restrukturyzacji

Przygotowujemy wyceny wierzytelności dla syndyków i sądów upadłościowych

Ochrona kapitału

Wykupujemy wierzytelności od wierzycieli, w tym wierzytelności trudne

Negocjacje

Szybko organizujemy proces zawarcia umowy cesji wierzytelności

Postępowania

Wyceniamy wierzytelności dla sądów upadłościowych

Ochrona

Gwarantujemy najwyższą rzetelność i wskazujemy realną wartość należności

Plan wyjścia z kryzysu

Podnosimy efektywność Twojego postępowania upadłościowego poprzez organizację szybkiego procesu sprzedaży wierzytelności

Porozmawiajmy.

Zespół specjalistów z kancelarii Jakóbiak
ma doświadczenie w niesieniu pomocy
firmom w kryzysowej sytuacji: