Oferta

dla wierzycieli

Mamy rozwiązania dla wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Czasami jedynym rozwiązaniem ochrony wierzytelności jest otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dłużnika.

Firma w kryzysie Firma w kryzysie wykres

Stan faktyczny:

Masz dłużnika i szukasz szybkiego i skutecznego zabezpieczenia
jego majątku i odzyskania środków od dłużnika

Wobec Twojego dłużnika toczy się
postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe

Chcesz skutecznie ochronić pozostały majątek
Twojego dłużnika poprzez wszczęcie wobec niego
postępowania upadłościowe lub sanacyjne

Nasza skuteczność
w podobnych scenariuszach:

diagram

Nasze
rozwiązania:

Plan restrukturyzacji

Składamy wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego i upadłościowego

Ochrona kapitału

Ochrona praw i kapitału wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym (uczestnictwo w Zgromadzeniu wierzycieli, Radzie wierzycieli)

Negocjacje

Reprezentujemy wierzycieli w wypracowaniu korzystnego układu z dłużnikiem

Postępowania

Nadzór i kontrola nad realizacją układu i planów  restrukturyzacyjnych

Ochrona

Skutecznie chronimy przed utratą kapitału u kontrahenta będącego w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Plan wyjścia z kryzysu

Przygotowujemy raporty gospodarcze w zakresie zagrożenia niewypłacalnością przez kontrahentów

Porozmawiajmy.

Zespół specjalistów z kancelarii Jakóbiak
ma doświadczenie w niesieniu pomocy
firmom w kryzysowej sytuacji: