Prowadzone postępowania

74111802668

Prowadzone postępowania
11 maja 2022 r.

Upadłość osoby fizycznej: Aneta Żmuda, PESEL 74111802668

Prowadzone postępowania
20 kwietnia 2022 r.

Upadłość osoby fizycznej: Katarzyna Wilkołaska, PESEL 83081503527

74061911317

Prowadzone postępowania
31 marca 2022 r.

Upadłość osoby fizycznej: Paweł Kokieć, PESEL: 74061911317, NIP:5371540673