Zaproszenie do Kontaktów dla Wierzycieli Spółki AFORTI HOLDING SA
Kancelaria nie pełni roli nadzorcy sądowego w tym postępowaniu, reprezentuje część Wierzycieli

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich wierzycieli spółki AFORTI HOLDING SA, NIP 5252453755, do kontaktu w celu utworzenia grupy wierzycieli. Naszym celem jest uzyskanie pełnej przejrzystości finansowej i efektywne działanie w procesie restrukturyzacyjnym.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

1. Rzetelne informacje finansowe:
– Uzyskanie szczegółowych danych o posiadanych przez spółkę środkach finansowych.
– Analiza przepływów finansowych z ostatniego roku, ze szczególnym uwzględnieniem środków wpłaconych przez wierzycieli.
– Poznanie struktury majątkowej poszczególnych spółek, w tym posiadanych pakietów wierzytelności.

2. Tworzenie grupy wierzycieli:
– Zebranie wierzycieli w kilka grup interesu, co pozwoli na skuteczniejsze działanie w procesie restrukturyzacyjnym i ewentualnie upadłościowym.
– Wspólne podejmowanie decyzji i wpływanie na propozycje układowe.

3. Pełna reprezentacja interesów wierzycieli:
– Reprezentacja przed Nadzorcą układu, Nadzorcą sądowym, Sądem Restrukturyzacyjnym i Dłużnikiem.
– Kontrola pracy Nadzorcy układu lub syndyka.
– Składanie wniosków i propozycji układowych w imieniu grupy wierzycieli.

4. Dlaczego my?
Posiadamy ponad 16 letnie doświadczenie w branży jakiej AFORTI działa czyli w windykacji, zarządzaniu zakupionymi wierzytelnościami, faktoringiem i innymi usługami finansowymi.
Zajmujemy się profesjonalną reprezentacją wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Potrafimy skutecznie działać w tych postępowaniach, pozyskiwać dane potrzebne do podjęcia decyzji przez wierzyciela.
Specjalizujemy się w analizie oszustw, wykrywaniu piramid finansowych, wykrywaniu oszustw obligacyjnych i wekslowych.

Więcej o nas tutaj https://jakobiak.pl/o-nas/

 

Aktualna sytuacja spółki AFORTI HOLDING SA:

Na dzień układowy zadłużenie spółki wynosi:
– 226 402 733 zł
– 302 481 USD
– 646 247 EUR

Spółka ma 1108 wierzycieli, z czego 95% to osoby fizyczne, które „inwestowały” w weksle.

Kontakt

W celu skutecznego działania konieczne jest zawarcie umowy z kancelarią. Prosimy o kontakt:
– Telefon: 507 519 400
– E-mail: aforti@jakobiak.pl

Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania na rzecz ochrony naszych interesów jako wierzycieli.

 

HARMONOGRAM PRACY (informacje publiczne)

4 czerwca 2024 – Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości WA1M/GU/538/2023

14 czerwca 2024 – ustalony dzień układowy przez Spółkę

Link do KRZ

28 czerwca i 1 lipca 2024 – spotkanie online Wierzycieli AFORTI z doradcą restrukturyzacyjnym z JAKÓBIAK RESTRUKTURYZACJE UPADŁOŚCI sp. z o. o.

Pytania Wierzycieli ze spotkań online z Kancelarią(łącznie 60, odpowiedzi będą uzupełniane na bieżąco, najpóźniej do 6 lipca 2024 r.)

Pytania_wierzycieli_AFORTI

Pytania_wierzycieli_AFORTI_2_

do 31lipca 2024 – zbieramy zgłoszenia Wierzycieli do wspólnej grupy, którą będziemy reprezentowali w pierwszej kolejności