Jakóbiak
Restrukturyzacje
Upadłości

Firma doradcza Mateusz Jakóbiak Doradca
Restrukturyzacyjny powstała aby pomagać
przedsiębiorcom w kryzysie i osobom fizycznym w
ochronie ich kapitału.

Firma to zespół prawników, analityków, ekonomistów,
księgowych i osób doświadczonych w zarzadzaniu,
optymalizacji w biznesie pomagamy dłużnikom i
wierzycielom.


Rozwój wpisany
w DNA

O skuteczności naszych działań
świadczy zaufanie jakim darzą nas
Klienci.

76%

zawartych porozumień w obsługiwanych sprawach

Doświadczenie

15 lat doświadczenia na rynku wierzytelności

Klienci

4665 obsłużonych klientów z każdego
segmentu rynku

Skuteczność działań

92% skuteczności podjętych działań
ograniczających straty klientów


Mateusz
Jakóbiak

Założyciel firmy jest Mateusz Jakóbiak
posiada licencję numer 1618 doradcy
restrukturyzacyjnego.

Pomysłodawca i współtwórca narzędzi z obszaru Legal Tech, w szczególności systemu do monitoringu i windykacji online (Vindicat.pl). Absolwent prawa, prawa spółek, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, restrukturyzacji przedsiębiorstw – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Doświadczony manager i przedsiębiorca, od 15 lat rozwijający spółki windykacyjne, specjalizujący się z budowaniu działów windykacji, projektowaniu procesów windykacji w przedsiębiorstwach. Posiadający duże doświadczenie w badaniu due diligenece pakietów wierzytelności i ich wycenie.

Obecnie współzarządzający spółką Vindicat, wcześniej pełniący stanowisko prezesa zarządu w Executio Investment Sp. z o. o., spółce zarządzającej niszowymi pakietami wierzytelności. Poprzednio związany z grupą DTP S.A. i Kancelarią Corpus Iuris Sp. z o.o..

Mateusz Jakóbiak Mateusz Jakóbiak tło
wierzytelności
Znajomość branży zarządzania wierzytelności, wyceny wierzytelności, analizy pakietów należności i windykacja.
e-commerce
Doświadczenie w branży e-commerce, charakterystyka, problemy i z należnościami powstającymi on-line.
budowlana
Specyfika branży budowlanej, problemy dotyczące umów budowlanych oraz przepisów regulujących płatności w tej branży.
transport
Znajomość specyfiki branży transportowej i logistycznej, doświadczenie w windykacji należności z tej branży.
usługowa i handlowa
Duże doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców usługowych i branży handlowej.