Jesteś

  • Mamy rozwiązania chroniące kapitał firmy oraz realne plany na restrukturyzację
  • Mamy rozwiązania chroniące kapitał firmy oraz realne plany na restrukturyzację #2
  • Mamy rozwiązania chroniące kapitał firmy oraz realne plany na restrukturyzację #3
  • Mamy rozwiązania chroniące kapitał firmy oraz realne plany na restrukturyzację #4
  • Mamy rozwiązania chroniące kapitał firmy oraz realne plany na restrukturyzację #5
Sprawdź rozwiązanie


Ochrona kapitału
Twojego i Twojej firmy.
Nowe życie
bez długów.

Z każdego kryzysu finansowego można wyjść na
prostą. Niezależnie czy problemy finansowe dotyczą
Ciebie osobiście czy Twojej firmy jesteśmy po to,
żeby Ci pomóc. Najwyższym priorytetem dla nas
jest ochrona Twojego kapitału i skuteczna
restrukturyzacja Twojej firmy. Jako osoba fizyczna
rozpoczniesz nowe życie bez długów.

Ozdobnik 4 Ozdobnik 1 Ozdobnik 2 Ozdobnik 3

Na specjalistów od upadłości i restrukturyzacji
składają się syndycy, prawnicy, ekonomiści
i doświadczeni managerowie

Ludzie w biurze


Doprowadzamy do
porozumienia z
wierzycielami.
Zatrzymujemy
postępowania
egzekucyjne i
windykacyjne.

Naszym celem jest doprowadzenie do porozumienia m. in. poprzez zawarcie układu pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem. W postępowaniu restrukturyzacyjnym zawieszane są postępowania egzekucyjne, tak aby był czas na wypracowanie układu pomiędzy uczestnikami postępowania. Nasze doświadczenie w negocjacjach pomaga nam w skutecznym prowadzeniu dialogu pomiędzy stronami.Znajdujemy
wyjście z
każdego kryzysu
finansowego
Twojego lub
Twojej firmy.

Niezależnie czy Ty lub Twoja firma znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, masz wierzycieli, prowadzone są przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne zawsze istnieje jakieś wyjście. Naszym zadaniem jest jego znalezienie abyś mógł zacząć nowe życie bez długów.

Labirynt Wyjście z kryzysu
Podział prawo


Pełnimy rolę
syndyka, nadzorcy
układu, nadzorcy
sądowego i zarządcy.

Posiadamy licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1618 nadanej przez Ministra Sprawiedliwości. Licencja uprawnia do występowania w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w roli syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy.

Podział lewo

Doświadczenie

15 lat doświadczenia
na rynku wierzytelności

Zaplecze

23 specjalistów z zakresu
księgowości, analityki, ekonomii i
prawa do obsługi spraw Klientów

Skuteczność

76% skuteczności w doprowadzeniu do porozumienia

Mamy
doświadczenie.

Kompetencje.

Możliwości.

Więcej o firmie