Gdy chcemy ubiegać się o kredyt, musimy liczyć się z tym, że bank lub inna instytucja finansowa, będą chciały sprawdzić zdolność finansową osoby ubiegającej się o kredyt czy też pożyczkę. Aby to zrobić, konieczne będzie zweryfikowanie statusu danego kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej, tj. BIK. Podczas weryfikacji, konieczna jest ocena ryzyka, z jakim może wiązać się pożyczenie pieniędzy. Do oceny ryzyka wykorzystywana jest tzw. ocena punktowa, która im wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że pożyczone pieniądze zostaną zwrócone w terminie.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej, a w skrócie — BIK, jest instytucją, która przechowuje informacje na temat kredytobiorców, w sieci banków z całej Polski. Znajdują się w nim dane klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz rolników. Dane obejmuje zarówno informacje dotyczące kredytów jak i pożyczek. Dla osób ubiegających się o kredyt, które z niecierpliwością czekają na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, na pewno dobrą wiadomością będzie fakt, że w BIK znajdują się nie tylko informacje o zadłużeniu, ale też te o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych.

Ocena punktowa

Analizując możliwości finansowe kredytobiorcy, bank bierze pod uwagę wiele różnych czynników. Jednym ze sposobów na ocenę ryzyka dotyczącego terminowego zwrotu pożyczonych pieniędzy jest tzw. ocena punktowa. Na ocenę punktową wpływ mają m.in.:

 • nasza aktywność kredytowa, 
 • spłacalność kredytów,
 • częstotliwość wnioskowania o kredyt.

Czy można usunąć swoje dane z BIK?

Są tylko 3 sytuacje, kiedy osoba, której dane znajdą się w BIK, może złożyć wniosek o ich usunięcie lub korektę. Będzie to miało miejsce gdy:

 1. ktoś chce odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (można to zrobić tylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie);
 2. minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu i dana osoba mieć pewność, że nie jest już on brany pod uwagę przy ocenie jej historii kredytowej;
 3. w zamieszczonej historii kredytowej znajdują się jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje i zachodzi potrzeba ich skorygowania.

Warto jednak zaznaczyć, że informacje o spłacanym w terminie kredycie, nie są widoczne dla instytucji finansowych,  które sprawdzają w BIK historię kredytową. Chyba że dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach. W innym przypadku informacje te stają się widoczne dopiero wówczas, gdy kredyt nie był spłacany w terminie. Wówczas informacje o nim mogą być przetwarzane bez zgody kredytobiorcy przez 5 lat (jeśli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu poinformowania o zamiarze przetwarzania informacji na temat danego kredytu).

Jakie informacje przechowuje BIK?

BIK kojarzony jest przede wszystkim z kredytami. Wśród informacji przetwarzanych przez BIK znajdziemy informacje dotyczące wszelkiego rodzaju kredytów, tj.:

 • na zakup towarów, usług i papierów wartościowych,
 • niecelowych,
 • studenckich,
 • mieszkaniowych
 • pracowniczych,
 • odnawialnych,
 • poręcznych,

a także informacje dotyczące:

 • kart detalicznych, kredytowych oraz debetowych,
 •  limitu debetowego w ROR.

Jak sprawdzić swój BIK za darmo?

Każdy, zanim przystąpi do ubiegania się o kredyt, może sprawdzić swój BIK, a instytucja ta, ma obowiązek dane te udostępnić. Aby uzyskać swoje dane z Biura Informacji Kredytowej, możliwe są trzy sposoby. Można:

 • fizycznie udać się do Centrum Obsługi Klienta BIK,
 • przesłać  BIK-owi elektroniczny wniosek o bezpłatny raport BIK — następuje to przy użyciu podpisu kwalifikowanego,
 • skontaktować się z BIK za pomocą ich strony internetowej.

Istnieją także dwa rodzaje raportów. Bezpłatny oraz ten, za który trzeba uiścić opłatę. Darmowy raport BIK nie jest tak kompletny, jak ten płatny, ponieważ jest jedynie kopią przechowywanych danych, na podstawie których tworzony jest płatny raport. Płatny raport, oprócz samych danych na temat przechowywanych danych, zawiera wszelkiego rodzaju oceny zdolności kredytowej, co bez wątpienia ułatwia analizę historii kredytowej i wiarygodności. Warto podkreślić, że wniosku o darmowy raport BIK, nie można składać kiedy tylko się chce. Można to zrobić wyłącznie raz na 6 miesięcy, czyli dwa razy w roku.