Handel długami to nic innego, jak obrót wierzytelnościami na giełdzie długów. Wielu osobom może wydawać się to skomplikowane, a wręcz niemożliwe. Dlatego właśnie w dzisiejszym wpisie przybliżymy ten temat, starając się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące możliwości sprzedaży długów.

Handel długami – aspekty prawne

Handel długami umożliwia art. 509 Kodeksu cywilnego, który reguluję cesję (przelew) wierzytelności.
Przelew to taki rodzaj umowy, w której osoba, która ma do otrzymania pieniądze od kogoś (nazywamy ją wierzycielem), przekazuje to zadłużenie na inną osobę (którą nazywamy cesjonariuszem). Nie wystarczy jedynie powiedzieć, że przenosimy wierzytelność – musimy też złożyć oficjalne oświadczenie, że chcemy to zrobić.

Zarówno ta osoba, która ma zadłużenie do otrzymania, jak i ta, która chce je nabyć, muszą wyrazić zgodę na ten przelew. Nie jest jednak zazwyczaj wymagana zgoda dłużnika (chyba że takie zezwolenie jest wyraźnie wymienione w przepisach prawa). W wyniku tej umowy sytuacja prawna dłużnika nie zmienia się – nadal jest odpowiedzialny za spłacenie tej samej sumy.

To, co się zmienia, to to, że dłużnik ma teraz zwrócić pieniądze nie pierwotnemu wierzycielowi, a nowej osobie, która kupiła to zadłużenie (cesjonariuszowi). Czyli mówiąc prościej, to, co dłużnik ma zapłacić, nie ulega zmianie. Zmienia się jedynie to, komu będzie musiał te pieniądze oddać. Zamiast pierwszego wierzyciela, jest drugi – osoba, która kupiła wierzytelność.

Giełda wierzytelności, czyli sposób na handel długami

Giełda wierzytelności to miejsce, gdzie odbywa się handel długami lub wierzytelnościami. Jest to bardziej popularna opcja niż bezpośredni obrót, ponieważ na giełdzie łatwiej znaleźć potencjalnych kupujących dla tych długów. Giełdy wierzytelności przyciągają zarówno wierzycieli, którzy preferują szybkie odzyskanie części należności poprzez sprzedaż długu za niższą kwotę niż jego wartość nominalna, jak i profesjonalne firmy zajmujące się windykacją.

Dla wielu wierzycieli, którzy zmagają się z nieterminowymi płatnościami lub mają potrzebę pilnego uzyskania gotówki, giełda wierzytelności staje się atrakcyjnym rozwiązaniem. Poprzez sprzedaż swoich wierzytelności na giełdzie, mogą oni uniknąć ryzyka dalszych opóźnień w spłatach i uzyskać natychmiastowe środki finansowe.

Z drugiej strony, na giełdach wierzytelności działa także profesjonalna branża windykacyjna. Firmy windykacyjne masowo skupują wierzytelności od różnych wierzycieli, często po niższych cenach. Następnie podejmują działania w celu odzyskania pełnej kwoty wraz z odsetkami poprzez procesy sądowe lub inne metody.

Giełda wierzytelności stwarza zatem korzystne warunki dla różnych stron, pozwalając na skuteczniejsze rozwiązanie problemów finansowych zarówno dla wierzycieli, jak i inwestorów windykacyjnych. Przez ułatwienie handlu długami, giełdy wierzytelności wpływają na poprawę płynności rynku finansowego i umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem.

Jak działają giełdy długów?

Giełdy długów to internetowe strony prowadzone przez profesjonalistów zajmujących się odzyskiwaniem pieniędzy. Na tych stronach wierzyciele mogą wystawić oferty z długami na sprzedaż. Informacje o tych długach i dłużnikach są publicznie dostępne, co oznacza, że mogą być łatwo znalezione przez potencjalnych nabywców.

Osoby zainteresowane kupnem tych długów mogą dowiedzieć się, kto jest dłużnikiem, jaka jest wartość długu i za ile wierzyciel jest gotowy go sprzedać. Dzięki tym informacjom potencjalni kupcy mogą ocenić, czy zakup danego długu jest dla nich opłacalny i na tej podstawie podjąć decyzję.
Gdy dług zostanie zakupiony, wierzyciel otrzymuje od razu część zaległych pieniędzy, a reszta kwoty przepada. Natomiast nabywca długu może wystąpić do sądu i próbować odzyskać całą wartość długu wraz z odsetkami.

Giełdy długów mają dodatkowy efekt motywacyjny dla dłużników, ponieważ ich zadłużenie jest publicznie znane. To sprawia, że dłużnicy często bardziej się starają, aby spłacić zaległe długi, gdyż wiedzą, że potencjalni kontrahenci sprawdzają historię ich płatności i terminowość regulowania zobowiązań przed podpisaniem umowy. Dlatego wielu dłużników zdecyduje się uregulować swoje zaległości, gdy dowiedzą się o obecności swojego zadłużenia na takiej giełdzie.

Handel długami – kiedy warto wystawić dług na sprzedaż?

Bez wątpienia warto rozważyć wystawienie długu na giełdzie długów w sytuacji, gdy wierzyciel pilnie potrzebuje gotówki. Samodzielne dochodzenie roszczeń, angażowanie się w postępowania sądowe czy egzekucję komorniczą może zająć bardzo dużo czasu – nawet miesiące lub lata. Dlatego zbycie długu na giełdzie może być atrakcyjną opcją, umożliwiającą szybkie odzyskanie przynajmniej części należnej kwoty i pomagającą w odbudowaniu „nadszarpniętego” budżetu.

W wielu sytuacjach, zwłaszcza dla przedsiębiorców, nieuregulowane długi mogą stwarzać trudności finansowe, ograniczając płynność finansową i wpływając negatywnie na możliwość realizacji bieżących operacji. Dlatego wystawienie długu na giełdzie może być skutecznym rozwiązaniem, aby szybko uzyskać pewne środki pieniężne i skupić się na bieżących potrzebach finansowych.

Warto jednak pamiętać, że sprzedaż długu na giełdzie może wiązać się z pewnymi kosztami czy stratami. Sprzedający często musi sprzedać dług po niższej cenie niż jego wartość nominalna. Decyzja o wystawieniu długu na giełdzie powinna być dokładnie przemyślana. Powinna uwzględniać zarówno pilną potrzebę gotówki, jak i ewentualne skutki finansowe takiej transakcji.