Podejmowanie decyzji o restrukturyzacji firmy jest często kluczowym krokiem na drodze do jej odnowienia i zabezpieczenia jej działania również w przyszłości. Kiedy firma zdecyduje się na zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego, wówczas staje przed ważną decyzją wyboru odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to absolutnie kluczowe. W dzisiejszym wpisie postaramy się wskazać, na co zwrócić uwagę, aby wybrać dobrze. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, warto zrozumieć, czym dokładnie zajmuje się doradca restrukturyzacyjny. 

Doradca restrukturyzacyjny — kim jest i czym się zajmuje?

Doradca restrukturyzacyjny to, można by rzec — ekspert w dziedzinie naprawy finansowej i prawnej przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Specjalizuje się on w zarządzaniu procesami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi firm, pełniąc kluczową rolę w odbudowie stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Zakres obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego może być szeroki i obejmuje różne role, takie jak:

  1. Syndyk w postępowaniu upadłościowym, gdzie odpowiada za zarządzanie majątkiem upadłego przedsiębiorstwa i jego likwidację;
  2. Nadzorca lub zarządca w procesie restrukturyzacyjnym, zajmujący się nadzorowaniem działalności firmy oraz wdrażaniem niezbędnych zmian;
  3. Zarządca w ramach przymusowego zarządu w postępowaniu egzekucyjnym, kierujący działalnością firmy w sytuacji przymusowej egzekucji.

Poza tymi funkcjami doradca restrukturyzacyjny może również oferować profesjonalne doradztwo w zakresie restrukturyzacji i upadłości, w tym udzielanie porad, formułowanie opinii, a także świadczenie innych usług związanych z tym obszarem.

Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym, konieczne jest uzyskanie specjalnej licencji, wydawanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Posiadanie licencji, potwierdzone odpowiednim dokumentem zawierającym numer i datę jej wydania, jest obowiązkowe dla praktykowania tego zawodu. Doradcy restrukturyzacyjni z licencją są wpisywani na oficjalną listę prowadzoną przez Ministerstwo, co zapewnia transparentność i wiarygodność w tej profesji. 

Owa licencja jest istotna w kontekście wyboru doradcy restrukturyzacyjnego. Pozwala ona na weryfikację, czy dana osoba rzeczywiście jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, czy tylko udaje. Dzięki możliwości tego sprawnej weryfikacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas wyboru, nie ma ryzyka zostania ofiarą oszustwa.

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego — na co zwrócić uwagę?

Wybierając doradcę restrukturyzacyjnego, musisz zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, doświadczenie i sukcesy w branży są nieocenione. Doradca, który ma za sobą udane projekty restrukturyzacyjne, przyniesie cenne doświadczenie i sprawdzone metody działania. Po drugie, ważne jest, aby doradca miał zdolność do zrozumienia specyfiki Twojej firmy i branży, w której działasz. Nie każdy doradca będzie odpowiedni dla każdego rodzaju biznesu, dlatego należy szukać kogoś, kto ma doświadczenie w pracy z firmami o podobnym profilu.

  • Doświadczenie i specjalizacja

Kluczowym aspektem jest doświadczenie doradcy w przeprowadzaniu postępowań restrukturyzacyjnych. Szukaj doradcy, który ma udokumentowane sukcesy w pracy z firmami o podobnym profilu działalności i rozmiarze co Twoja firma. Specjalizacja w określonych branżach może być dodatkowym atutem.

  • Reputacja i opinie

Reputacja doradcy w branży jest równie ważna. Opinie innych przedsiębiorców i wyniki przeszłych postępowań są dobrym wskaźnikiem skuteczności doradcy. Można także sprawdzić informacje o doradcy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie publikowane są informacje, ile dany doradca restrukturyzacyjny prowadził postępowań oraz jak one się skończyły.

  • Koszt usług

Chociaż koszt jest ważnym czynnikiem, nie powinien być decydujący. Pamiętaj, że niska cena może oznaczać niższą jakość usługi, a to z kolei może prowadzić do nieefektywnej restrukturyzacji. Inwestycja w doświadczonego doradcy często szybko się zwraca, jeśli Twoja firma odzyska płynność finansową. Zwróć jednak także uwagę na art. 35 Ustawy — Prawo restrukturyzacyjne, aby mieć pewność, że doradca restrukturyzacyjny nie zawyża swoich stawek, których maksymalna wysokość została określona we wspomnianym artykule.

  • Zaplecze organizacyjne

Rozważ również zaplecze organizacyjne kancelarii doradcy. W przypadku dużych postępowań z licznymi wierzycielami, kancelarie z większym zespołem i zasobami mogą być bardziej efektywne. Zapytaj o zespół, który będzie wspierał doradcę w Twojej sprawie.

  • Licencja i przeprowadzone postępowania

To, o czym wspomnieliśmy już powyżej, czyli — sprawdź licencję i liczbę prowadzonych postępowań doradcy restrukturyzacyjnego. Możesz to zrobić na przykład na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacje te mogą dostarczyć cennych wskazówek co do doświadczenia i efektywności doradcy.

Podsumowując…

Wybór dobrego doradcy restrukturyzacyjnego to proces wymagający starannej analizy i oceny wielu czynników. Pamiętaj, że skuteczna restrukturyzacja może uratować Twoją firmę od upadłości, dlatego warto inwestować czas i środki w znalezienie odpowiedniego specjalisty. Zwróć uwagę na doświadczenie, reputację, koszt usług, zaplecze organizacyjne oraz licencję i historię postępowań doradcy. Podejmując świadomą decyzję, zwiększasz szanse na skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji i odzyskanie stabilności finansowej Twojej firmy.