Wiele osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, zastanawia się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Niekiedy jednak brak wiedzy o tym ile kosztuje upadłość konsumencka, sprawia, że część osób wstrzymuje się ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Jakie więc koszty trzeba ponieść i ile kosztuje upadłość konsumencka? O tym poniżej.

Kto ponosi koszty upadłości konsumenckiej?

Zasadą jest, iż koszty postępowania upadłościowego ponosi sam upadły. Jak wiadomo, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest następstwem niekiedy bardzo złej sytuacji materialnej, dlatego nierzadko zdarza się, że majątek upadłego nie starcza na pokrycie kosztów postępowania.

Należy jednak podkreślić, że nie stanowi to przeszkody do ogłoszenia upadłości. Jeżeli majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania lub po prostu nie będzie miał on pieniędzy na ich pokrycie, koszty te tymczasowo poniesie Skarb Państwa. Następnie środki Skarbu Państwa zostają zwrócone syndykowi zaraz po tym, jak zdobędzie on odpowiednią ilość pieniędzy, czyli spienięży majątek upadłego.

Opłata sądowa

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Opłata sądowa od wniosku o upadłość wynosi 30 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy sądu, do którego składany jest wniosek. Wniesienie tej opłaty jest konieczne, ponieważ bez niej sąd nie rozpozna wniosku.

Upadłość konsumencka — czy prawnik jest potrzebny?

Jednym z pierwszych kosztów, jakie musi, a na pewno powinien ponieść upadły, jest koszt profesjonalnej pomocy prawnej. Choć skorzystanie z pomocy prawnej nie jest obowiązkiem, nie warto rezygnować z takiej możliwości. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika również należy liczyć jako koszt postępowania upadłościowego.

W ramach pomocy prawnej upadły otrzymuje zazwyczaj następujące czynności:

  • Pomoc w kompletacji dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku;
  • Profesjonalnie przygotowany wniosek;
  • Odpowiedzi na swoje pytania dotyczące przebiegu postępowania;
  • Pomoc w innych czynnościach ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Cena pomocy prawnej ustalana jest zawsze indywidualnie, podczas pierwszego spotkania z prawnikiem.

Upadłość konsumencka a koszty syndyka

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powoływany jest syndyk. Syndyk w trakcie postępowania ma wiele zadań.

Wynagrodzenie syndyka wynika z Ustawy – Prawo upadłościowe i jest uzależnione od kilku czynników – m.in takich jak:

  • Wysokość funduszy masy upadłości;
  • Stopień zaspokojenia wierzycieli;
  • Nakład pracy syndyka;
  • Zakres czynności podejmowanych w postępowaniu i stopień ich trudności;
  • Czas trwania postępowania.