Każdą firmę, niezależnie od jej wielkości czy branży, mogą spotkać problemy finansowe. Kiedy budżet zaczyna się kurczyć, a zobowiązania finansowe narastają, właściciele firm muszą podjąć szybkie i zdecydowane działania, aby uniknąć poważniejszych konsekwencji (w tym nawet upadłości firmy). Jakie powinny być ich pierwsze kroki? Co zrobić, gdy sytuacja finansowa firmy zaczyna wymykać się spod kontroli? W tym artykule przyjrzymy się działaniom, które mogą pomóc w stabilizacji i odbudowie finansowej kondycji przedsiębiorstwa. 

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to aspekt funkcjonowania każdej firmy, który odnosi się do jej zdolności do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Innymi słowy, płynność finansowa decyduje o tym, czy firma jest w stanie na bieżąco spłacać swoje długi, wypłacać wynagrodzenia pracownikom oraz opłacać zobowiązania publiczno-prawne, takie jak podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla sytuację finansową przedsiębiorstwa i jego zdolność do utrzymania się na rynku.

Bez odpowiedniej płynności finansowej, nawet firma generująca zyski może stanąć w obliczu poważnych problemów z utrzymaniem się na rynku, ponieważ brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań może prowadzić do utraty zaufania kontrahentów, problemów z wypłatami dla pracowników, a w najgorszym wypadku – do upadłości. Dlatego też, eksperci ds. finansów często podkreślają, że płynność finansowa jest równie ważna, jak osiąganie zysków.

Problemy finansowe — rozpoznanie problemu

Najważniejszym krokiem na drodze do rozwiązania problemów finansowych jest ich wczesne rozpoznanie. Często sygnały ostrzegawcze mogą być subtelne, jednak ignorowanie ich może prowadzić do poważniejszych kłopotów w przyszłości. Kluczowe jest systematyczne monitorowanie przepływów pieniężnych oraz analiza bieżącej sytuacji finansowej firmy. Wczesne wykrycie nieprawidłowości daje możliwość szybszego podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Jakie mogą być przyczyny utraty płynności finansowej?

Utrata płynności finansowej i problemy finansowe to problemy, które mogą dotknąć każdą firmę, niezależnie od jej wielkości czy branży. Przyczyny tego zjawiska są różnorodne i często złożone. W wielu przypadkach przedsiębiorcy nie mają wpływu na pewne czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany popytu na rynku, wahania kursów walut czy działania polityczne. Wzrost podatków i kosztów siły roboczej również mogą znacząco obciążyć firmowy budżet.

Z drugiej strony, niewłaściwe zarządzanie wewnętrzne również odgrywa kluczową rolę w utracie płynności. Błędy w kalkulacjach finansowych, nietrafione inwestycje lub ich nadmierna liczba, a także przestarzałe lub nieefektywne technologie mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych. 

Jak utrzymać stabilność finansową firmy?

Przygotowanie przedsiębiorstwa np. na zmiany sezonowe (jeśli w takim biznesie pracujesz) oraz nieregularne dochody jest niezwykle ważne dla utrzymania stabilności finansowej. Oto kilka praktycznych kroków, które pomogą zwiększyć płynność finansową Twojej firmy:

 • Planowanie wydatków z wyprzedzeniem — śledzenie i zapisywanie kosztów stałych oraz zmiennych w tabeli na przyszłe miesiące. Dzięki temu będziesz mogła/mógł lepiej zarządzać przepływem gotówki i unikać nagłych braków środków.
 • Optymalizacja kosztów poza sezonem — rozważ wprowadzenie przerw technologicznych lub redukcji kosztów w okresach mniejszej aktywności. Możesz też wynająć część swojej przestrzeni biurowej, aby zmniejszyć stałe wydatki.
 • Monitorowanie płatności — regularne śledzenie zaległych płatności od klientów jest bardzo ważne. Upewnij się, że masz skuteczny system przypominania o płatnościach, aby uniknąć problemów z płynnością.
 • Budowanie poduszki finansowej — odkładanie środków na oprocentowane lokaty to również krok ku zapewnieniu stabilności finansowej Twojego przedsiębiorstwa.
 • Przyjmowanie płatności w ratach — rozważ możliwość oferowania klientom opcji płatności w ratach, co może poprawić przewidywalność dochodów i ułatwić klientom finansowanie zakupów.
 • Wykorzystanie sezonowości — jeśli działasz w branży sezonowej, skup się na maksymalnym wykorzystaniu sezonowych okresów aktywności poprzez dostosowanie oferty i zasobów do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Dywersyfikacja przychodów — dodawanie nowych produktów lub usług do oferty może pomóc w równomiernym rozłożeniu przychodów przez cały rok, zmniejszając wpływ sezonowości na płynność finansową.

Co robić gdy firma zaczyna mieć problemy finansowe?

Stawienie czoła kryzysowi finansowemu może być trudne, ale istnieje wiele działań, które mogą pomóc firmie wyjść z trudnej sytuacji. Kluczowe jest dostosowanie konkretnych kroków do indywidualnych potrzeb i okoliczności firmy. Każda firma jest inna, dlatego warto skonsultować się np. z doradcą restrukturyzacyjnym w celu dobrania odpowiedniej strategii działania.

Oto kilka działań, które można podjąć w odpowiedzi na kryzys finansowy:

 • Restrukturyzacja – Wczesne podjęcie działań restrukturyzacyjnych może przynieść znaczne korzyści i pomóc uniknąć bankructwa. Skupienie się na reorganizacji i ochronie przedsiębiorstwa jest kluczowe w trudnych czasach.
 • Konsultacja z doradcą – Skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego może dostarczyć cennych informacji o dostępnych opcjach i pomóc w wyborze najbardziej efektywnych rozwiązań.
 • Negocjacje z wierzycielami – Ważne jest, aby komunikować się z wierzycielami i omawiać możliwości restrukturyzacji długu lub uzyskania odroczenia płatności.
 • Pozyskanie dodatkowego kapitału – Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, takich jak pożyczki, inwestorzy lub dotacje, może pomóc w regulowaniu zobowiązań. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia.
 • Rozszerzenie działalności – Warto rozważyć ekspansję na nowe rynki lub pozyskiwanie nowych klientów, co może zwiększyć przychody i poprawić płynność finansową.
 • Konsolidacja długów – Połączenie kilku zobowiązań w jedno może pomóc w obniżeniu miesięcznych rat i lepszym zarządzaniu długiem.
 • Spieniężenie aktywów – Rozważ sprzedaż lub zastawienie części majątku, aby spłacić długi i poprawić sytuację finansową.
 • Działania naprawcze – Wprowadzenie działań naprawczych, takich jak redukcja kosztów, oszczędzanie i planowanie budżetu, może przynieść wymierne efekty.
 • Redukcja zatrudnienia – Choć jest to ostateczność, w niektórych przypadkach może być konieczna.
 • Ogłoszenie upadłości – Jeśli wszystkie inne metody zawiodą, ogłoszenie upadłości może być jedynym wyjściem z sytuacji.

Generalnie — należy podkreślić, że to regularne aktualizowanie przewidywanej płynności i monitorowanie sytuacji finansowej firmy są niezbędne, aby szybko reagować na zmiany i minimalizować ryzyko utraty płynności finansowej w firmie. A w przypadku gdyby takowa się pojawiła — ważne jest szybkie wprowadzenie strategii naprawczych. 

Jeśli Twoja firma wpadła w finansowe tarapaty, niezwykle ważne jest, podejmowanie przemyślanych decyzji i korzystanie z fachowej pomocy, aby zabezpieczyć przyszłość firmy i uniknąć np. jej upadłości.