Obraz przedstawia smutnego przedsiębiorce przez dokumentami finansowymi opisującymi jego słabe finanse.