Przedsiębiorcy, którzy widzą jak ich firma upada na dno, poszukują różnych sposobów, aby powstrzymać ją przed upadłością. Jednym z nich jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacja firmy to często jedyne rozwiązanie, które może przynieść pozytywne skutki i odbudować upadające przedsiębiorstwo. Mimo, że ochroną przed upadłością to jedna z największych korzyści, jakie przynosi prawidłowo przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, to nie jest tą jedyną. W dzisiejszym wpisie opisuję, jakie korzyści płyną z restrukturyzacji oraz co zrobić, aby uniknąć upadłości firmy.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to rodzaj postępowania skierowanego do przedsiębiorców. Co ważne, nie tylko tych niewypłacalnych, ale także tych, którzy obarczeni są ryzykiem upadłości w najbliższej przyszłości. Biorąc pod uwagę ten fakt, należy pamiętać, aby z przeprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego absolutnie nie czekać do ostatniej chwili. Warto działać już wtedy, kiedy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie jest krytyczna. Wtedy szansa na odzyskanie płynności finansowej przedsiębiorstwa wzrasta.

Restrukturyzacja i jej rodzaje

Dłużnik, który znalazł się na skraju bankructwa, ma możliwość skorzystania, aż z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Należą do nich:

postępowanie o zatwierdzenie układu – to co je wyróżnia, to znaczne odformalizowanie oraz niewielki udział sądu w postępowaniu. Inicjatywę tutaj przejmuje dłużnik Procedura tego postępowania opiera się na zbieraniu głosów wierzycieli przez przedstawicieli upadających przedsiębiorstw. Aby spełnić warunki umożliwiające wszczęcie tego postępowania, suma spornych zobowiązań nie może przekraczać 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Z tego rodzaju postępowania powinni skorzystać w szczególności przedsiębiorcy, którzy mają niewielką liczbę wierzycieli skłonnych do negocjacji,

przyspieszone postępowanie układowe – tak samo jak w powyższej procedurze, ten rodzaj postępowania można przeprowadzić, jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Ten rodzaj postępowania pozwala na zawarcie układu po uprzednim sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności,

postępowanie układowe – ten rodzaj postępowania, w porównaniu do poprzedniego, odznacza się większym formalizmem. Postępowanie układowe można rozpocząć wyłącznie w momencie, gdy suma spornych zobowiązań przekracza 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do oddania głosu,

a także

postępowanie sanacyjne – w swym założeniu polega na wprowadzeniu w życie działań sanacyjnych, a w konsekwencji zatwierdzeniu układu po uprzednim dokonaniu spisu wierzytelności.

Pomimo, że każde z wymienionych wyżej postępowań charakteryzuje inna specyfika oraz inny sposób przeprowadzania, to korzyści, które można osiągnąć po wdrożeniu właściwych procedur, charakterystycznych dla poszczególnych postępowań, są jednakowe.

Restrukturyzacja – co daje?

Wszczęcie restrukturyzacji, w zależności oczywiście od wybranego rodzaju postępowania wiąże się z:

 • zawieszeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem,
 • zakazem wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,
 • możliwością uchylenia dokonanych przez komornika zajęć,
 • zakazem spłacania przez dłużnika wierzytelności objętych z mocy prawa układem,
 • zakaz wypowiadania dłużnikowi umów kluczowych dla funkcjonowania jego przedsiębiorstwa (np.: najmu bądź dzierżawy).

Korzyści restrukturyzacji

Przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej, dąży do tego, aby nie musieć ogłosić upadłości swojej firmy. Podejmuje zatem wszelkie działania, które mogą ją przed tym uchronić. Odpowiednio wcześnie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne może przynieść wiele korzyści dla firmy, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Korzyści prawidłowo przeprowadzonej restrukturyzacji jest wiele, a do najważniejszych z nich należą:

 • ochrona majątku,
 • umorzenie odsetek,
 • redukcja kapitału od zaciągniętych zobowiązań,
 • zmniejszenie rat,
 • karencja spłaty zobowiązań,
 • umorzenie egzekucji komorniczych i zajęć majątku.