W ostatnim czasie sytuacja wielu firm uległa pogorszeniu. Ma na to wpływ wiele czynników zewnętrznych, które w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, a nawet lat zdążyły się nagromadzić. Czynników tych jest wiele, ale do tego przejdę w kolejnej części dzisiejszego wpisu. Samo prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce obarczone jest wysokim ryzykiem, dużą ilość wymagań, co przy niewielkiej ilości przywilejów może prowadzić do zachwiania płynności finansowej firmy. W takich sytuacjach najważniejsze jest podjęcie szybkiej decyzji. Decyzji o zatrudnieniu specjalisty, który doradzi co zrobić, aby polepszyć sytuację finansową w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja firmy transportowej bardzo często okazuje się najlepszym pomysłem. Dobrze przeprowadzona, może skutecznie poprawić sytuację finansową firmy transportowej i przede wszystkim odciągnąć ją od konieczności ogłoszenia upadłości.

Niewypłacalność firmy transportowej – przyczyny

Prowadzenie firmy transportowej to ciężki orzech do zgryzienia. Przedsiębiorcy bardzo często napotykają problemy, z którymi nie potrafią zmierzyć się samodzielnie. Niesprzyjające dla wielu branży, w tym także branży transportowej okazały się pandemia COVID-19 oraz działania zbrojne na terenie Ukrainy.

Wśród najpopularniejszych problemów, jakie napotykają właściciele firm transportowych wyróżnić możemy:

 • brak odpowiedniej kadry pracowniczej (trudności w jej znalezieniu),
 • wysokie ceny paliwa,
 • długie terminy płatności,
 • kary umowne za opóźnienia w dostawie,
 • duża konkurencja na rynku
 • przepisy unijne eliminujące konkurencyjność polskich firm względem podmiotów niemieckich, czy francuskich.

Wyżej wymienione czynniki, nierzadko wpływają na pojawienie się problemów finansowych. Pomocna w takiej sytuacji może okazać restrukturyzacja firmy transportowej.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Prawo polskie często ulega zmianom. Tak było również w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych. Na chwilę obecną możemy jednak wyróżnić cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych w ramach, których możemy „uzdrowić” naszą firmę. Są nimi:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Restrukturyzacja firmy transportowej – na czym polega?

Podstawowym zadaniem postępowania restrukturyzacyjnego jest zapobiegnięcie upadłości, czyli potocznie mówiąc – bankructwa. Odpowiednio dobrana forma restrukturyzacji pozwala nie tylko na pozbycie się długów, ale także zaspokojenie istniejących zobowiązań. A zatem dobrze przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne przynosi korzyści nie tylko dla dłużnika, ale także dla jego wierzycieli.

Restrukturyzacja firmy budowlanej ma na celu podjęcie działań zmierzających do ogólnej poprawy firmy. Choć głównie chodzi o poprawę sytuacji finansowej, to jednak dobrze przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne poprawia także pozycję firmy na rynku. Dzieję się tak za sprawą podjęcia szeregu czynności, np.: optymalizacja wykorzystania zasobów czy zwiększenie wydajności pracy przedsiębiorstwa.

Jak wspomniałem wyżej, rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych są aż cztery. Każde z nich wygląda nieco inaczej, jednak łączącym je elementem jest zawarcie układu dłużnika                               z wierzycielami.

Układ dłużnika z wierzycielami

Dla optymalizacji działania firmy i przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, niezbędne jest sporządzenie układu dłużnika z wierzycielami. Żeby przygotowań dobry układ, warto jest skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który opracuje go w sposób zgodny z wymogami. Zwiększy to szanse na skuteczną restrukturyzację , a tym samym naprawę sytuacji finansowej w naszej firmie transportowej.

Restrukturyzacja firmy transportowej – co może dać?

Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja przynosi korzyści nie tylko dla dłużnika, którego firma zmaga się z długami, ale także dla wierzycieli, którzy mogą odzyskać swoje należności.

Restrukturyzacja firmy transportowej pozwala dłużnikowi na:

 • zawieszenie trwających egzekucji komorniczych,
 • redukcję zobowiązań,
 • zawieszenie spłat na czas trwania postępowania,
 • zmianę terminów płatności oraz ich odroczenie,
 • zachowanie majątku przedsiębiorstwa,
 • poprawę pozycji firmy na rynku.

Czy warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego?

Niekiedy pojawiają się wątpliwości – czy pomoc doradcy restrukturyzacyjnego jest potrzebny. Czy nie można zrobić tego samemu. Jaką w ogóle rolę on pełni podczas postępowania restrukturyzacyjnego?

Otóż, podczas trwania postępowania, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy lub zarządcy sądowego. Jego rola jest bardzo ważna i rozpoczyna się od udzielenia porad i wyjaśnień w kontekście tego jaki rodzaj postępowania wybrać, aby był najlepszy dla naszej firmy.

Zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest także określenie przyczyn powstania problemów finansowych. Rodzi to konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy. Kolejno, doradca przygotowuje również wniosek o otwarcie postępowania, sporządza plan restrukturyzacyjny    szereg innych wymaganych dokumentów.  Jednym z ważniejszych jego zadań jest przeprowadzenie skutecznych negocjacji z wierzycielami.

Uznać zatem należy, że współpraca z wykwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym zwiększa szanse na uratowanie naszej firmy. Nie warto zatem brać się za to samemu.

Kiedy myśleć o restrukturyzacji firmy transportowej?

Działania restrukturyzacyjne powinny być podjęte możliwie jak najszybciej. Nie chodzi zatem o zwlekanie do ostatniej chwili, kiedy ostatnim ratunkiem będzie ogłoszenie upadłości, a działanie nawet na zaś.

Restrukturyzacja przewidziana jest nie tylko dla firm niewypłacalnych, ale także dla tych, które niewypłacalnością są dopiero zagrożone. Z niewypłacalnością mamy do czynienia, gdy ilość naszych zobowiązań finansowych nas przerasta i nie jesteśmy w stanie na bieżąco ich regulować.

Oznacza to, że o restrukturyzacji można myśleć także wtedy, gdy przeczuwamy, że kłopoty finansowe mogą nadejść. Właściciele firm powinni na bieżąco analizować sytuację w firmie, monitorować spływ należności, a także analizować działania konkurencji.

Gdy na restrukturyzację jest już za późno, czyli kiedy upadłość firmy jest jedynym rozwiązaniem?

Nie ulega już chyba wątpliwości, że z kiedy na horyzoncie pojawiają się problemy finansowe, z podjęciem działań restrukturyzacyjnych nie warto zwlekać

W przypadku jednak gdy działania restrukturyzacyjne zakończą się niepowodzeniem lub gdy firma po prostu nie chce restrukturyzacji przeprowadzać, konieczne będzie ogłoszenie upadłości.

Co więcej, nie jest to przywilej, a ustawowy wymóg przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek ogłoszenia upadłości w terminie 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności. Niewywiązanie się z tego obowiązku może rodzić dla upadłego szereg negatywnych konsekwencji w postaci konieczność ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności odszkodowawczej, podatkowej, a nawet karnej.