W dobie szalejącej inflacji wielu przedsiębiorców doświadcza kryzysu gospodarczego. Wszechobecny wzrost cen daje się we znaki chyba większości społeczeństwa. Chwilowe kryzysy finansowe są raczej nieodłącznym elementem prowadzenia własnej firmy. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy kryzys finansowy nie ustaje i firma zmierza do stanu niewypłacalności. Zagrożone bankructwem przedsiębiorstwo może wówczas przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne. Czym jest restrukturyzacja i w jaki sposób może pomóc przedsiębiorcy? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Restrukturyzacja i jej rodzaje

Obecnie dłużnicy mają do wyboru aż cztery rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego. Należą do nich:

 1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
 2. przyspieszone postępowanie układowe,
 3. postępowanie układowe,
 4. postępowanie sanacyjne.

Co dają poszczególne rodzaje postępowań?

Postępowanie o zatwierdzenie układu – postępowanie o zatwierdzenie układu to  niewątpliwie najszybsze i najmniej formalne spośród dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych. Jego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikom restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.Umożliwia ono samodzielne zbieranie głosów przez dłużnika. Minusem tego postępowania może jednak okazać się fakt, że postępowanie to nie chroni dłużnika przed prowadzonymi egzekucjami. Jedynym warunkiem uprawniającym do skorzystania z niego jest to, aby suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekraczała 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe – ten rodzaj postępowania nie będzie najlepszym wyborem dla dłużników, którzy chcą dokonać dogłębnych zmian w strukturze i przedmiocie działania swojego przedsiębiorstwa. Niewątpliwą jednak zaletą tego rodzaju postępowania jest szybkość postępowania oraz jego uproszczony charakter. Do niewątpliwych zalet tego postępowania można zaliczyć:

 • brak wpływu wierzycieli biernych i niechętnych do oddania głosu na możliwość zawarcia układu,
 • możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych przez sędziego-komisarza,
 •  pozostawienie dłużnikowi swobody co do kierowania jego przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
 • brak konieczności przeprowadzania procedury zmierzającej do rozstrzygnięcia statusu spornych wierzytelności jako warunku zwołania zgromadzenia wierzycieli,
 •  ochrona dłużnika przed rozwiązaniem umów kluczowych z punktu widzenia dalszego działania przedsiębiorstwa z powodu ich niewykonywania w okresie poprzedzającym otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Postępowanie układowe – ten rodzaj postępowania pozwala ochronić majątek dłużnika przed aktywnością niektórych wierzycieli oraz zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w  stanie kompletnym i zdolnym do dalszej działalności. Ten rodzaj restrukturyzacji daje możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego już na etapie badania wniosku o otwarcie postępowania.

Postępowanie sanacyjne – ten rodzaj postępowania może okazać się konkurencyjny, ponieważ daje możliwość:

 • odstąpienia przez zarządcę od niewykonywanych (nierentownych) umów,
 • redukcji zatrudniania przez zarządcę (na takich samych zasadach jak w postępowaniu upadłościowym),
 • zbycia majątku dłużnika bez obciążeń,
 • zakwestionowania czynności dłużnika dokonanych w okresie poprzedzającym Postępowanie sanacyjne,
 • nawet całkowitej zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja – czy warto?

Jeżeli przedsiębiorca czuje, że jego firma może utracić płynność finansową, to przeprowadzenie restrukturyzacji może się okazać najlepszym rozwiązaniem, które zabezpieczy ją przed upadłością.

Z podjęciem decyzji o restrukturyzacji na pewno nie warto czekać do ostatniej chwili. Bagatelizowanie problemów finansowych firmy niepotrzebnie opóźnia moment podjęcia decyzji o zainicjowaniu restrukturyzacji. Może się to przełożyć na zmniejszenie szansy na zakończenie procedury z sukcesem.