Niekiedy może nam się wydawać, że nagromadzone długi są tak ogromne, że nie sposób będzie im sprostać. Wysokość zobowiązań finansowych może niekiedy przytłoczyć, powodując wpadnięcie w spiralę zadłużenia i zaciąganie kolejnych zobowiązań. Zbyt wiele długów może sprawić, że spłata dalszych zobowiązań po prostu nie będzie możliwa. W taki sytuacji osoba zadłużona może dojść do przekonania, że znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Należy jednak pamiętać, że choć odzyskanie pełnej płynności finansowej to wieloetapowy proces, to nie oznacza, że jest to niemożliwe. Wręcz przeciwnie – właściwie dokonana analiza sytuacji finansowej może wpłynąć na szybsze pozbycie się długów, a tym samym poprawę sytuacji materialnej dłużnika.

Długi nie do spłacenia – jak ich uniknąć?

Zwłaszcza obecnie, podczas trwającego kryzysu gospodarczego, wiele osób zaciąga coraz więcej zobowiązań finansowych. Diametralny wzrost kosztów nawet podstawowych zobowiązań sprawia, że terminowe regulowanie zobowiązań wobec wierzycieli dla wielu stało się problematyczne.
Kiedy już nagromadzone długi zdają się nas przerastać, warto przygotować solidny plan na oddłużenie. Warto pamiętać, że każde zobowiązanie staje się możliwe do spłacenia o wiele bardziej, jeżeli mamy przygotowany plan na pozbycie się długów.


Przygotowując plan na oddłużenie, warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Źródła i wysokość zadłużeń oraz ich charakter (czy mają one charakter publiczno, czy prywatnoprawny);
 • Wielkość posiadanego majątku i wysokość osiąganych regularnie dochodów;
 • Możliwości zwiększenia poziomu dochodów, które mogłyby posłużyć do spłaty zadłużenia;
 • Możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań w celu pokrycia poprzednich – ale jedynie wówczas, gdy nie doprowadzi to do popadnięcia w spiralę zadłużenia.

Spirala zadłużenia – jak jej uniknąć?

Podczas gdy nagromadzone długi zdają się nie mieć końca, mimo wszystko warto unikać sytuacji, w której zaciągamy nowe zobowiązania, aby spłacić te stare. Wiele osób korzystać wówczas z instytucji parabanków. Co prawda, pozwalają one na zdobycie szybkiego zastrzyku gotówki, jednak późniejsza kwota do spłaty jest diametralnie wyższa od zaciąganego zobowiązania. Często więc okazuje się, że podpisana umowa jest bardzo niekorzystna dla kredytobiorcy.
W takiej sytuacji najlepiej rozważyć inne rozwiązania, które faktycznie, a nie jedynie pozornie pomogą pozbyć się długów. Wśród najskuteczniejszych rozwiązań należy wymienić:

 • Konsolidację zobowiązań;
 • Negocjacje z wierzycielami;
 • Odroczenie spłaty/wakacje kredytowe;
 • Wszczęcie restrukturyzacji lub ogłoszenie upadłości – w tym konsumenckiej.

Długi a negocjacje z wierzycielami

Mając wiele długów i szukając rozwiązań na szybkie pozbycie się ich, a tym samym przywrócenie swojej zdolności finansowej warto rozpocząć od negocjacji z wierzycielami.
Przedstawienie rozsądnych propozycji ugodowych może skutkować odroczeniem terminów czy nawet umorzeniem części z nich.
Przystępując do negocjacji z wierzycielami, warto wcześniej bardzo dobrze przemyśleć swoje propozycje ugodowe. Chodzi przede wszystkim o dopasowanie ich do faktycznych możliwości finansowych dłużnika, aby zaproponowane przez dłużnika rozwiązania nie były jedynie rzucanymi na wiatr słowami.
Dlatego też, przedstawiając swoje propozycje ugodowe, dłużnik powinien:

 • Przedstawić jasne sprecyzowane propozycje wyjścia z zadłużenia;
 • Uzasadnić każdą ze złożonych propozycji z odniesieniem do aktualnej sytuacji dłużnika;
 • Wskazać na korzyści, jakie odniosą wierzyciele z wdrożenia planu oddłużenia;
 • Być otwartym na zdanie drugiej strony, nawet jeżeli byłoby ono odmienne.