Kryzys finansowy to zjawisko, które może spotkać zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. Choć w obu przypadkach kryzys ten będzie miał trochę inne skutki – jedno je łączy. Nikt kryzysu finansowego zaznać nie chce. Dlatego dzisiaj wyjaśnimy co zrobić, aby nie tylko mu sprostać, gdy nadejdzie, ale także zapobiegać.

Kluczem do sukcesu znalezienie przyczyny problemu, który doprowadził do kryzysu finansowego

Znalezienie przyczyn kryzysu finansowego w firmie i ustalenie źródeł problemu z regulowaniem należności jest kluczowym krokiem w procesie naprawy sytuacji finansowej.
Aby tego dokonać, należy zacząć od dokładnej analizy sytuacji finansowej dłużnika. Przejrzyj zatem bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływ pieniężny, aby zrozumieć bieżącą sytuację finansową. Sprawdź, jakie zobowiązania i w jakim celu zostały zaciągnięte. Określ źródła przychodów oraz stałe zobowiązania. Zastanów się nad różnymi procesami w firmie, np. obsługą klienta. Może coś wymaga zmiany?
Po dokładnej analizie i zrozumieniu co stało się przyczyną kryzysu finansowego, należy jak najszybciej podjąć odpowiednie działania. W walce z problemami finansowymi bardzo ważne jest niezwlekanie i podejmowanie działań możliwie szybko, aby uniknąć wpadnięcia w spiralę zadłużenia.

Możliwe działania będące odpowiedzią na kryzys finansowy Twojej firmy

Kryzys finansowy może stanowić ogromne wyzwanie, ale istnieją różne działania, które można podjąć, aby skutecznie z niego wyjść. Najważniejsze jest to, aby konkretne działania dostosować do danej sytuacji. Należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna i potrzeby każdej firmy także są inne. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości co do doboru taktyki, warto skonsultować się z profesjonalistami, którzy doradzą jakie działania podjąć, aby kryzys finansowy pożegnać raz na zawsze.

Oto możliwe działania, które można podjąć w odpowiedzi na kryzys finansowy:

 • Restrukturyzacja — przedsiębiorca, który boryka się z trudnościami finansowymi, przede wszystkim dąży do tego, aby uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości swojej firmy. W tym celu podejmuje różnorodne działania mające na celu ochronę swojego przedsiębiorstwa. Wczesne podjęcie procesu restrukturyzacyjnego może przynieść wiele korzyści dla firmy, którą spotkał kryzys finansowy;
 • Skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy — zasięgnięcie porady doradcy restrukturyzacyjnego może pomóc w zrozumieniu dostępnych rozwiązań i doborze właściwych rozwiązań;
 • Negocjacje z wierzycielami — staraj się nawiązać kontakt z wierzycielami i omówić z nimi możliwość restrukturyzacji długu lub np. okresu odroczenia płatności;
 • Pozyskanie kapitału — jeśli jest to możliwe, poszukaj dodatkowych źródeł finansowania, takich jak pożyczki, inwestorzy lub dotacje. Z pewnością pomoże to uregulować zaciągnięte zobowiązania. Pamiętaj jednak, aby kroki zmierzające do pozyskania kapitału podejmować z rozwagą, aby uniknąć wpadnięcia w spiralę zadłużenia;
 • Poszerzanie działalności – w niektórych sytuacjach warto rozważyć ekspansję na nowe rynki lub pozyskiwanie nowych klientów, aby zwiększyć przychody i poprawić płynność finansową;
 • Konsolidacja zobowiązań — zastanów się nad konsolidacją swoich długów, czyli połączeniem kilku zobowiązań w jedno, co może obniżyć miesięczne raty;
 • Spieniężenie części majątku — przemyśl, czy istnieją takie składniki Twojego majątku, które możesz sprzedać lub zastawić, aby spłacić długi;
 • Działania naprawcze — wprowadź działania naprawcze w swojej firmie lub życiu osobistym, takie jak cięcie kosztów, oszczędzanie i planowanie budżetu;
 • Redukcja zatrudnienia — to ostateczność, jednak niekiedy niezbędna;
 • Ogłoszenie upadłości – jeśli wszystkie inne opcje zawiodą, rozważ ogłoszenie upadłości jako ostateczny środek w zażegnaniu kryzysu finansowego w Twojej firmie.

Kryzys finansowy – dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego?

Jeżeli Twoja firma jest w kryzysie i grozi jej niewypłacalność, warto rozważyć skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego.
W jaki sposób doradca restrukturyzacyjny może pomóc firmie w wyjściu z kryzysu finansowego?
Do jego zadań należą przede wszystkim:

 • Przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego — doradca restrukturyzacyjny pomaga przygotować dokładny plan działania, który uwzględnia specyficzne potrzeby i cele firmy. Plan ten obejmuje strategie mające na celu poprawę płynności finansowej i restrukturyzację długu;
 • Ochrona kapitału — doradca wspiera firmę w identyfikacji i ochronie istniejącego kapitału oraz aktywów. Pomaga uniknąć ryzyka utraty wartości firmowych aktywów podczas procesu restrukturyzacji;
 • Negocjacje z wierzycielami — doradca restrukturyzacyjny prowadzi negocjacje z wierzycielami w imieniu firmy. Starannie opracowuje strategię negocjacji, dążąc do uzyskania korzystniejszych warunków spłaty długu, takich jak okresy odroczenia płatności lub obniżenie stopy procentowej;
 • Przeprowadzenie kompleksowych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych — doradca ma doświadczenie w przeprowadzaniu formalnych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, jeśli jest to konieczne. Pomaga firmie zrozumieć i wypełnić wszystkie wymogi prawne oraz minimalizuje negatywne skutki takich procedur;
 • Ochrona przed wierzycielami i organami egzekucyjnymi – wdrożone przez doradcę restrukturyzacyjnego działania są w stanie zapewnić ochronę przed wierzycielami i organami egzekucyjnymi, takimi jak komornik;
 • Przygotowanie planu wyjścia z kryzysu — doradca restrukturyzacyjny pomoże opracować plan działania mający na celu zażegnanie kryzysu finansowego.

Podsumowując…

Jeżeli Twoją firmę spotkały problemy finansowe — najlepsze co może zrobić, to działać. Zamiatanie problemu pod dywan, czy unikanie płacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych, to najgorsze co możesz zrobić. Szybko rozpoczęte działania naprawcze i opracowanie solidnej strategii działania mogą sprawić, że zażegnasz kryzys finansowy raz na zawsze.