Upadłość konsumencka, z resztą jak sama nazwa wskazuje, to postępowanie, które nie jest prowadzone wobec przedsiębiorców. Skorzystać mogą z niego zatem osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy upadły chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Niekiedy z upadłości konsumenckiej chcą także skorzystać osoby, które kiedyś prowadziły własną firmę. Co na to prawo? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Cel upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe ma zastosowanie, gdy restrukturyzacja nie spełniła swoje zadania. Wówczas postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone w taki sposób, aby możliwie w jak największym stopniu zaspokoić wierzycieli, a jednocześnie „oddłużyć” upadłego. Na gruncie przepisów Prawa upadłościowego można więc wyróżnić dwa podstawowe cele upadłości konsumenckiej — cel windykacyjny i oddłużeniowy.

Działalność gospodarcza przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Obecne brzmienie przepisów nie wprowadza żadnych ograniczeń co do tego, ile czasu musi upłynąć od dnia zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez zadłużonego konsumenta do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jedyne ograniczenie, jakie dotyczy osoby, która chce ogłosić upadłość, polega na tym, że na dzień złożenia wniosku powinna ona mieć status konsumenta, czyli nie prowadzić działalności gospodarczej.

Oznacza to, że przedsiębiorca, już nawet dzień po zamknięciu swojej firmy i złożeniu wniosku o wykreślenie z CEIDG, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka — czy można prowadzić działalność gospodarczą po jej ogłoszeniu?

Wiemy już, że nic nie stoi na przeszkodzie prowadzenia działalności gospodarczej przed ogłoszeniem upadłości. Wiemy także, że nie obowiązuje żadne restrykcje czasowe co do okresu, jaki musi upłynąć od zamknięcia działalności gospodarczej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. A co w sytuacji, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zechce ją otworzyć po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Przepisy prawa upadłościowego nie zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co więcej, założenie działalności gospodarczej nawet w toku postępowania upadłościowego nie powinno skutkować np. umorzeniem postępowania.

Należy jednak podkreślić, że obecne brzmienie przepisów w żaden sposób nie wskazuje, w jaki sposób miałoby być zarządzane przedsiębiorstwo upadłego przez syndyka. A zatem, choć nie ma zakazu prowadzenia działalności przez upadłego konsumenta, obecne regulacje nie wskazują, chociażby w jaki sposób miałoby wyglądać np. zawieranie umów czy zaciąganie zobowiązań w ramach nowo otwartej działalności.

Zakończenie postępowania upadłościowego i otwarcie firmy — czy to możliwe?

Nie da się ukryć, że otwarcie własnego biznesu bardzo często wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych wkładów pieniężnych na start. W wielu przypadkach konieczne jest zaciągnięcie zobowiązań finansowych, np. kredytu czy leasingu. Niestety, pomimo że już z dniem uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, dłużnik może otworzyć działalność gospodarczą, wciąż brakuje regulacji, które umożliwiałyby oddłużonym konsumentom zaciąganie nowych zobowiązań. Z tego względu, otworzenie działalności gospodarczej tuż po ogłoszeniu upadłości, dla wielu osób może być problematyczne.