Artykuł zaktualizowano w dniu 25.02.2024 r. także pod kątem prawnym

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czy upadłość konsumencka jest odpowiednim rozwiązaniem dla mojej sytuacji finansowej?
 2. Jakie są główne skutki prawne ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
 3. Jak zmieniła się liczba upadłości konsumenckich od 2014 roku i jakie są przewidywania na 2021 rok?
 4. Jakie kroki należy podjąć, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
 5. Jakie są koszty związane z postępowaniem upadłościowym?
 6. Jakie dokumenty są wymagane jako załączniki do wniosku o upadłość konsumencką?
 7. Jakie warunki musi spełnić osoba fizyczna lub jednoosobowa działalność gospodarcza, aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką?
 8. Jakie są alternatywne rozwiązania dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie? W tym artykule dowiesz się wszystkiego na temat upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą bardzo wiele skutków prawnych. Rozważając podjęcie tego kroku, należy znać je wszystkie, by mieć świadomość, z czym tak naprawdę się wiąże. Od 2014 roku tego typu spraw przybywa. W 2020 ogłoszono ponad 13 tysięcy upadłości, a już przewiduje się, że obecny rok 2021 przyniesie kolejny rekord. Bankructwo jest jednym ze sposobów na oddłużenie wnioskodawcy, by jednak móc stwierdzić, czy będzie to dla nas dobre, powinniśmy zapoznać się z zasadami i skutkami całego procesu.

W tym artykule opowiem krok po kroku o tym, na czym polega upadłość konsumencka, ile kosztuje oraz jakie warunki należy spełnić by móc się o nią starać. Jeżeli więc zastanawiasz się nad podjęciem tego kroku, to ten tekst będzie dla Ciebie bardzo pomocny.

Proces upadłości konsumenckiej krok po kroku, kluczowe informacje i porady dla dłużników

Czym jest upadłość konsumencka oraz jakie niesie za sobą skutki

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd to nic innego niż bankructwo. Dłużnik staje się niewypłacalny, a część lub całość jego zadłużenia zostaje umorzona. Procent ten zależy od sytuacji finansowej oraz posiadanego majątku. W każdej rozpatrywanej sprawie może to wyglądać całkowicie inaczej. Ogłoszenie bankructwa możliwe jest przez osoby fizyczne oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dotychczas jednoosobowe firmy nie mogły korzystać z tego rozwiązania, jednak nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe przyniosła wiele korzystnych zmian w tym zakresie. Od lipca bieżącego roku wniosek oraz wszystkie załączniki możemy złożyć poprzez system teleinformatyczny, co jest znacznym uproszczeniem.

Należy jednak pamiętać, że pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy przyniesie wiele skutków prawnych, o których wiele osób nie wie. Jednym z nich jest oczywiście całkowite lub częściowe umorzenie długów. Z drugiej strony, jednak jeżeli posiadamy majątek, to zostaje on wniesiony do masy upadłościowej, którą zarządza syndyk. W praktyce oznacza to, że tracimy wszystko, co posiadaliśmy na własność. Mowa tu o ruchomościach, nieruchomościach, akcjach, obligacjach, oszczędnościach w gotówce i na kontach bankowych. Do masy upadłościowej wchodzi również majątek stanowiący wspólność z naszym mężem lub żoną. Skutkiem prawnym pozostaje ogłoszenie rozdzielności majątkowej w dniu ogłoszenia wyroku. Warto również wiedzieć, że bez zgody sądu nie będziemy mogli zaciągnąć nowych zobowiązań. Wzięcie w sklepie sprzętu na raty lub nawet małego kredytu będzie więc praktycznie niemożliwe. Dodatkowo nasza upadłość będzie widnieć w dwóch rejestrach. Jednym z nich jest Biuro Informacji Kredytowej, z którego korzystają banki. Nawet więc jeżeli uzyskamy pozytywną decyzję sądu, to z pewnością żaden bank nie zdecyduje się na udzielenie nam kredytu lub pożyczki. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej trafiamy również do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, co dodatkowo może skomplikować naszą sytuację. 

Zrozumienie upadłości konsumenckiej: kluczowe aspekty, wpływ na finanse i życie dłużnika

Co powinno się znaleźć we wniosku oraz ile kosztuje postępowanie?

Wniosek o upadłość konsumencką jest stosunkowo prosty do wypełnienia, jednak pewne elementy mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia naszej sprawy. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy poradzimy sobie z tym sami, to warto rozważyć zatrudnienie prawnika z doświadczeniem w tego typu sprawach sądowych. Pierwszy niezbędnym etapem jest wpisanie danych sądu, który będzie odpowiadał za rozpatrzenie naszej sprawy. Aktualnie na terenie kraju zajmują się tym sądy w:

 1. Białymstoku,
 2. Bielsku-Białej,
 3. Bydgoszczy,
 4. Częstochowie,
 5. Elblągu,
 6. Gdańsku,
 7. Gliwicach,
 8. Gorzowie Wielkopolskim,
 9. Jeleniej Górze,
 10. Kaliszu,
 11. Katowicach,
 12. Kielcach,
 13. Koszalinie,
 14. Krakowie (Kraków-Śródmieście),
 15. Legnicy,
 16. Lublinie (Lublin-Wschód),
 17. Łodzi (Łódź-Śródmieście),
 18. Olsztynie,
 19. Opolu,
 20. Piotrkowie Trybunalskim,
 21. Płocku,
 22. Poznaniu (Poznań-Stare Miasto),
 23. Radomiu,
 24. Rzeszowie,
 25. Szczecinie (Szczecin-Centrum),
 26. Toruniu,
 27. Wałbrzychu,
 28. Warszawie,
 29. Wrocławiu (Wrocław-Fabryczna),
 30. Zielonej Górze.

Drugi element to wpisanie naszych danych osobowych, bardzo ważne byśmy nie popełnili nigdzie błędu, bo będzie to wnioskować odrzuceniem naszego wniosku. Elementem kluczowym jest szczegółowe wypisanie wszystkich dłużników wraz z charakterystyką zadłużenia. Mowa tu o bankach, instytucjach finansowych oraz innych podmiotach. Bez tego nasz wniosek nie będzie skuteczny. Na kolejnej stronie mamy obowiązek umieścić spis naszego majątku, w który wchodzą nieruchomości, ruchomości, akcje, obligacje, oszczędności na koncie i w gotówce. Należy tu również uwzględnić majątek, który wchodzi w skład wspólności majątkowej. Ostatni etap wniosku do uzasadnienia, które jest bardzo ważne. To właśnie na jego podstawie, sędzia sprawdzi, czemu doszło do takiej sytuacji finansowej w naszym życiu oraz w jaki sposób możemy się z tego wyplątać.

Złożenie wniosku do sądu to koszt 30 zł. Warto jednak pamiętać, że zostaną nam naliczone koszty sądowe, wynagrodzenie naszego prawnika oraz likwidacja całego majątku. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w praktyce oznacza rozpoczęcie życia od zera. Z jednej strony nie mamy żadnych długów, z drugiej jednak nie posiadamy żadnego majątku.

Załączniki do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Z reguły sam wniosek może nie wystarczyć, by móc skutecznie starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Bardzo ważne jest dobranie odpowiednich załączników, by móc przedstawić w sądzie jasny obraz naszej sytuacji finansowej. Mowa tu o umowach kredytów i pożyczek, harmonogramie spłat, pism z wypowiedzeniem zobowiązań, zaświadczeniem o zarobkach czy pismach o realizacji zajęć egzekucyjnych. To wszystko może pomóc nam w pozytywnym rozstrzygnięciu naszej sprawy oraz ustaleniu realnego harmonogramu spłaty dłużników. Wiele kancelarii prawnych oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku oraz określeniu niezbędnych załączników. Może to być niezbędne, jeżeli sami nie będziemy mogli sobie poradzić. Pamiętajmy, że im lepiej udowodnimy naszą niewypłacalność, tym większa szansa, że sąd przychylnie rozpatrzy nasz wniosek i umorzy większą część naszych zobowiązań.

Jakie warunki należy spełnić, by starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Każdy wniosek musi zostać poparty spełnieniem odpowiednich warunków, by nie zostać odrzuconym. Jednym z nich jest bycie osobą fizyczną lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z zapisami prawa, każda inna forma prowadzenia firmy wyklucza nas z możliwości wnioskowania o upadłość konsumencką. Kolejnym warunkiem jest posiadanie zobowiązań przeterminowanych. Mówimy to o przeterminowaniu przez okres przynajmniej 3 miesięcy. Może to być jedno zobowiązań, ale może ich być dużo więcej. Ustawa nie określa górnego limitu sztuk czy wartości, jakie można umorzyć. Kolejnym warunkiem jest brak ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez okres ostatnich 10 lat. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, to nasz wniosek zostanie odrzucony. Jeśli jednak wcześniej staraliśmy się o ogłoszenie bankructwa, a nasz wniosek został odrzucony, to w każdym czasie możemy starać się o to ponownie. Ostatnim warunkiem jest odpowiednie uzupełnienie wniosku, złożenie go wraz z załącznikami i opłacenie kwoty 30 zł. Po spełnieniu wszystkich powyższych elementów nasz wniosek zostanie w ciągu 4 miesięcy rozpatrzony przez właściwy sąd.

Jak widać, ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele konsekwencji prawnych. Przed złożeniem odpowiednich dokumentów warto się więc zastanowić, czy to rozwiązanie będzie dla nas dobre. Pamiętajmy, że pozytywny wyrok sądu oznacza rozpoczęcie życia od zera, a więc bez długów, ale i bez majątku. Czasami warto poszukać wcześniej innych rozwiązań. Jeżeli jednak nasza sytuacja finansowa nie pozwala nam funkcjonować, to w każdej chwili możemy spróbować osiągnąć korzystny wynik sądu.

Upadłość konsumencka a firma

Alternatywą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla przedsiębiorców jest postępowanie restrukturyzacyjne. Cel postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i przetrwanie przedsiębiorstwa, więcej o restrukturyzacji w tym artykule: „Restrukturyzacja – dla jakiej firmy i o co z nią chodzi?„.

Podsumowanie Artykułu

Artykuł „Upadłość Konsumencka Krok po Kroku” zawiera kompleksowe informacje dotyczące procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej. Wyjaśnia, czym jest upadłość konsumencka, jakie niesie za sobą skutki prawne, oraz jak zmieniały się trendy w liczbie upadłości w ostatnich latach. Szczegółowo opisano, jakie kroki należy podjąć, by złożyć wniosek o upadłość, jakie są z tym związane koszty, oraz jakie dokumenty są niezbędne w procesie. Artykuł podkreśla również, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką. Dodatkowo, wskazuje na alternatywne ścieżki, takie jak postępowanie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców. Jest to cenny przewodnik dla osób rozważających upadłość konsumencką, dostarczający ważnych informacji i zaleceń, jak podejść do tego procesu.

Aktualizacja prawna artykułu na 25.02.2024