Gdy mowa o odzyskiwaniu należności, przedsiębiorcy często stają przed wyborem — windykacja czy sprzedaż długu? Oba podejścia zmierzają do tego samego celu – odzyskania środków finansowych, ale różnią się metodami i konsekwencjami. W tym artykule przyjrzymy się obu opcjom, aby pomóc Ci w podjęciu świadomej decyzji.

Windykacja vs. sprzedaż długu — czym się od siebie różnią?

Windykacja to proces egzekwowania należności od dłużników, który może przybierać formę „miękką” (np. negocjacje, ugody) lub „twardą” (np. działania prawne, egzekucje komornicze). Głównym celem jest odzyskanie pełnej kwoty długu.

Cesja wierzytelności (sprzedaż długu) polega na przeniesieniu praw do długu na innego wierzyciela. To rozwiązanie zapewnia natychmiastowy zastrzyk gotówki, ale zwykle oznacza rezygnację z pełnej wartości należności.

Windykacja czy sprzedaż długu? Czasem nie ma wyboru — trzeba windykować!

Należy podkreślić, że niekiedy, sprzedaż długu nie jest możliwa ze względu na klauzule umowne lub brak zainteresowania ze strony nabywców. W takich sytuacjach windykacja pozostaje jedynym wyjściem.

Zalety i wady windykacji długu i cesji wierzytelności

Kiedy porównujemy windykację i cesję wierzytelności, warto zauważyć, że każda z tych metod zarządzania długami niesie ze sobą swoje unikalne korzyści i wyzwania.

Windykacja, jako proces odzyskiwania należności bezpośrednio od dłużnika, ma tę zaletę, że potencjalnie umożliwia odzyskanie pełnej wartości długu. Dodatkowo podejmowanie działań windykacyjnych może przerwać bieg przedawnienia, zwiększając szanse na odzyskanie długu. Co więcej, w przypadku skutecznej windykacji, koszty związane z jej przeprowadzeniem często mogą być przeniesione na dłużnika. Jednakże windykacja może być procesem czasochłonnym i wymagającym szybkich działań, co bywa obciążające dla wierzyciela. Dodatkowo, w przypadku nieskutecznej windykacji, wierzyciel może ponieść dodatkowe koszty związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Istnieje również ryzyko, że w przypadku istnienia kilku wierzycieli, majątek dłużnika zostanie podzielony między nich, co ogranicza szanse na odzyskanie pełnej kwoty długu.

Z kolei cesja wierzytelności, czyli sprzedaż długu innemu podmiotowi, oferuje wierzycielowi szybki zastrzyk gotówki, co może być niezwykle korzystne w sytuacjach wymagających natychmiastowej płynności finansowej. Sprzedaż długu pozwala również na uniknięcie długotrwałych i często stresujących procesów windykacyjnych. Jest to szczególnie istotne dla firm, które chcą skupić się na swojej głównej działalności, zamiast angażować zasoby w procesy windykacyjne. Niestety, sprzedaż długu często oznacza, że wierzyciel musi zaakceptować niższą cenę niż rzeczywista wartość długu, co prowadzi do strat finansowych. Ponadto istnieje ryzyko, że sprzedaż długu może wpłynąć negatywnie na relacje między wierzycielem a dłużnikiem, co może być problematyczne, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Znalezienie chętnego nabywcy, zwłaszcza dla długów problematycznych, może być również wyzwaniem.

Podsumowując, zarówno windykacja, jak i cesja wierzytelności mają swoje zalety i wady. Wybór między nimi powinien być dokładnie przemyślany, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację finansową, cel biznesowy oraz specyfikę długu.

Kiedy wybrać windykację?

Na windykację długu warto zdecydować się gdy:

  • Dłużnik dysponuje majątkiem — jeśli dłużnik posiada majątek, który może być zajęty i spieniężony, windykacja jest opłacalna. Istnieje wtedy możliwość odzyskania całej kwoty długu wraz z odsetkami;
  • Wierzytelność nie jest przedawniona — warto wybrać windykację, jeśli wierzytelność nie jest przedawniona i posiadasz dokumenty potwierdzające istnienie długu;
  • Istnieje możliwość obciążenia dłużnika kosztami — jeśli istnieje możliwość przerzucenia kosztów windykacji na dłużnika, to również stanowi argument za wybraniem tej metody;
  • Jest ryzyko konkurencji wierzycieli — w przypadku, gdy dłużnik ma kilku wierzycieli, wcześniejsze rozpoczęcie windykacji zwiększa szanse na odzyskanie należności.

Kiedy wybrać sprzedaż długu?

Na sprzedaż długu warto zdecydować się gdy:

  • W umowie nie ma zakazu cesji wierzytelności — sprzedaż długu jest możliwa tylko wtedy, gdy w umowie między dłużnikiem a wierzycielem nie ma zapisu o zakazie cesji;
  • Dłużnik ogłosił upadłość lub jest niewypłacalny — jeśli dłużnik jest niewypłacalny lub ogłosił upadłość, sprzedaż wierzytelności staje się korzystniejsza;
  • Potrzebny jest natychmiastowy zastrzyk gotówki i przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na oczekiwanie na spłatę długu — w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiego dostępu do środków finansowych, sprzedaż długu może być korzystnym rozwiązaniem;
  • Wierzytelność jest przedawniona — w przypadku wierzytelności przedawnionych, które są niewygasłe, sprzedaż może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ nie mogą one być przymusowo ściągane;
  • Egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna — jeśli próby egzekucji komorniczej nie przynoszą rezultatów, sprzedaż wierzytelności może być bardziej efektywna.

Podsumowanie

Decyzja o wyborze między windykacją a sprzedażą długu zależy od wielu czynników, w tym od sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika, a także od kondycji finansowej samego przedsiębiorstwa. Wybierając windykację, przedsiębiorca ma szansę na odzyskanie pełnej kwoty długu, podczas gdy sprzedaż długu często oznacza szybsze, ale mniejsze środki finansowe. W każdym przypadku decyzję należy podjąć po starannej analizie konkretnej sytuacji.

Masz pytania dotyczące tego tematu? Zapraszam do kontaktu.