Choć sprzedaż długu oraz windykacja są czym zupełnie innym, to łączy je wspólny cel. Chęć odzyskania pieniędzy. W zależności od dokonanego wyboru, dążąc do osiągnięcia owego celu, konieczne będzie dokonanie innych kroków. Zatem, którą z opcji wybrać? To wszystko zależy od indywidualnej sprawy. Dlatego poniżej przybliżymy, czym są oraz czym się charakteryzują obie instytucje, aby ułatwić dokonanie właściwego wybory.

Windykacja czy sprzedaż długu?

Na samym początku, wyjaśnimy, o czym w ogóle mowa. Poznanie znaczenia windykacji i sprzedaży długów ułatwi zrozumienie dalszych niuansów.

Windykacja to proces odzyskiwania należności od dłużnika. Istnieją dwie główne formy windykacji: „miękka” i „twarda”. Windykacja „miękka”, czyli polubowna opiera się głównie na negocjacjach i dążeniu do zawarcia ugody z dłużnikiem w przypadku opóźnień w płatnościach. Jej celem jest zachęcenie dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązań. Natomiast windykacja „twarda” obejmuje wszystkie działania zgodne z prawem, które mają na celu odzyskanie należności, nawet za pomocą sądowego nakazu egzekucji i interwencji komornika. To podejście stosuje się, gdy inne metody nie przynoszą rezultatów.

Sprzedaż długu, z kolei, to przeniesienie wierzytelności z jednego wierzyciela na drugiego. Proces ten nazywany jest cesją wierzytelności. Może dotyczyć zarówno długów wymagalnych, jak i tych, których termin płatności już minął. Wierzyciel ma prawo sprzedać swoją wierzytelność innej osobie bez zgody dłużnika. W praktyce oznacza to, że dłużnik nadal pozostaje zobowiązany do spłaty swojego długu, ale środki płatności są kierowane do nowego wierzyciela.

Obie te kwestie mają znaczący wpływ na działanie firm windykacyjnych, które mogą nabywać wierzytelności od innych podmiotów w celu odzyskania długów i podjęcia działań windykacyjnych w stosunku do dłużników.

Czy dług można zawsze sprzedać?

Istnieją sytuacje, w których sprzedaż długu nie jest możliwa. Wierzyciel nie może sprzedać długu, gdy:

 • W umowie znajduje się zapis o zakazie cesji — umowa między wierzycielem a dłużnikiem może zawierać klauzulę zakazującą cesji wierzytelności. W takiej sytuacji wierzyciel nie będzie mógł przenieść swojej wierzytelności na inną osobę bez zgody dłużnika. Taki zakaz uniemożliwia sprzedaż długu;
 • Nie ma chętnego nabywcy — aby móc sprzedać wierzytelność, wierzyciel potrzebuje znaleźć chętnego nabywcę, czyli osobę lub firmę, która jest gotowa zakupić dług. Jeśli nie pojawi się taka osoba, wtedy sprzedaż długu, rzecz jasna, nie będzie możliwa.

Windykacja czy sprzedaż długu? Plusy i minusy

Zarówno windykacja, jak i sprzedaż długów mają swoje plusy i minusy. Przed podjęciem decyzji o tym co zrobić z długiem, warto dokładnie się z nimi zapoznać, aby podjęta decyzja była świadoma, a szansa na odzyskanie długu jak największa.

Windykacja — plusy i minusy

Plusy windykacji

 • Możliwość odzyskania wszystkich środków finansowych — poprzez windykację istnieje szansa na odzyskanie pełnej kwoty długu, co jest korzystne dla wierzyciela;
 • Obciążenie dłużnika kosztami – w przypadku skutecznej windykacji, koszty związane z jej przeprowadzeniem często mogą być przeniesione na dłużnika, co zmniejsza obciążenie finansowe dla wierzyciela;
 • Przerwanie biegu przedawnienia — podejmowanie działań windykacyjnych może przerwać bieg przedawnienia, co zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie długu;
 • Opłacalność przy posiadaniu dokumentów potwierdzających istnienie długu — posiadanie dokumentacji wspierającej roszczenie zwiększa szanse na skuteczną windykację.

Minusy windykacji

 • Konkurencja wierzycieli — jeśli istnieje kilku wierzycieli, możliwe jest, że majątek dłużnika zostanie podzielony między nimi. Ogranicza to szanse na odzyskanie pełnej kwoty długu;
 • Konieczność szybkiego działania — w przypadku windykacji czas ma znaczenie, dlatego wierzyciel musi podjąć szybkie i odpowiednie działania. Z pewnością zwiększy to szanse na odzyskanie długu;
 • Długi czas trwania — windykacja może być czasochłonna, zwłaszcza gdy dłużnik opiera się płaceniu;
 • Dodatkowe koszty w razie nieskuteczności — w przypadku nieskutecznej windykacji, wierzyciel może ponieść dodatkowe koszty związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Sprzedaż długu — plusy i minusy

Plusy sprzedaży długu

 • Zastrzyk gotówki — sprzedaż długu pozwala wierzycielowi na uzyskanie natychmiastowego zastrzyku gotówki, co może być korzystne w sytuacji, gdy potrzebne są środki finansowe do bieżącej działalności;
 • Ochrona przed upadłością — sprzedaż długu może pomóc firmie uniknąć problemów finansowych i ewentualnej upadłości, zwłaszcza w przypadku długotrwałego nieskutecznego windykowania;
 • Spokój dzięki pozbyciu się problemu zalegania — pozbycie się problematycznego długu poprzez sprzedaż pozwala na uniknięcie długotrwałych procesów windykacyjnych i egzekucyjnych;
 • Brak dodatkowych kosztów windykacyjnych — sprzedaż długu oznacza rezygnację z prowadzenia windykacji, co zwalnia wierzyciela z konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z nią związanych.

Minusy sprzedaży długu

 • Obniżona cena — cena sprzedaży wierzytelności zazwyczaj jest niższa od wartości długu, co oznacza stratę finansową dla wierzyciela;
 • Ryzyko utraty relacji z kontrahentem — sprzedaż długu może wpłynąć negatywnie na relacje między wierzycielem a dłużnikiem;
 • Trudności z uzyskaniem chętnego nabywcy — może być trudno znaleźć nabywcę gotowego zakupić dług, szczególnie jeśli jest to dług problematyczny;
 • Skup długów przez firmy windykacyjne — w praktyce najczęściej długi skupowane są przez firmy windykacyjne. Mogą one wykorzystywać bardziej agresywne metody windykacyjne.

Warto pamiętać, że zarówno windykacja, jak i sprzedaż długu mają swoje zalety i wady. Dlatego wierzyciel powinien rozważyć oba rozwiązania i wybrać to, które będzie najlepiej odpowiadać jego potrzebom i sytuacji finansowej.