Prowadzenie działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Często założyciele firm zapominają o czymś takim jak odpoczynek, a stres związany z natłokiem obowiązków zawodowych potrafi ich przytłoczyć. Czasami zamknięcie działalności gospodarczej wynika z braku siły i chęci jej dalszego prowadzenia, a czasami np. z powodu narastających problemów finansowych w firmie. Powodów może być wiele. Niezależnie jednak od przyczyny podjęcia decyzji o zamknięciu działalności gospodarczej, należy pamiętać, że do jej zamknięcia nie wystarczy po prostu zaprzestać świadczenia swoich usług. Konieczne jest także dopełnienie różnych formalności, o których piszę poniżej.

Zamknięcie działalności gospodarczej a obowiązek wyrejestrowania z CEIDG

Osoba prowadząca firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która zdecyduje się na jej zamknięcie, powinna skierować do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosku o jej wykreślenie. Na dopełnienie tego obowiązku przedsiębiorca ma stosunkowo niewiele czasu, ponieważ jedynie 7 dni od daty faktycznego zaprzestania działalności.

Wniosek o wykreślenie można złożyć:

 • on-line – na stronie Biznes.gov.pl i podpisać go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy – gotowy wniosek o wykreślenie warto wypełnić wcześniej, aby do minimum zminimalizować czas spędzony w urzędzie,
 • pocztą tradycyjną – złożenie wniosku w tej formie wymaga wizyty u notariusza, ponieważ autentyczność podpisu na wniosku należy wcześniej poświadczyć u notariusza i dołączyć takie poświadczenie do wysyłanego formularza.

Choć formalnie, wybór drogi złożenia wniosku o wykreślenie z CEIDG nie ma większego znaczenia, w praktyce od tego, w jaki sposób złożymy wniosek, zależy termin wykreślenia z CEIDG.

Wykreślenie następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu:

 • wysłania wniosku elektronicznego (wnioski on-line),
 • złożenia w urzędzie (wnioski składane osobiście),
 • doręczenia wniosku do urzędu (wnioski składane listownie).

Informacja o wykreśleniu firmy z CEIDG zostaje automatycznie przesłana do urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dlatego też, po zamknięciu firmy nie trzeba dodatkowo zawiadamiać tych instytucji.

Obowiązki związane z podatkiem dochodowym

Zamykając działalność gospodarczą, należy pamiętać o kilku obowiązkach związanych z rozliczeniem podatku dochodowego.

Do najważniejszych z nich należy sporządzenie:

 • wykazu składników majątku firmy,
 • spisu z natury na dzień zamknięcia działalności.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek przygotowania spisu z natury nie dotyczy każdego. Muszą go przygotować jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy  prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów lub opłacali podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Spis z natury dla celów PIT nie ma określonego wzoru. Niemniej, powinny się w nim znaleźć informacje takie jak:

 • imię i nazwisko właściciela firmy,
 • datę sporządzenia spisu,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową; łączną wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia wynikającego z regulacji dotyczącej zatorów płatniczych ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie (tylko w sytuacji, jeśli prowadzony jest PKPiR),
 • podpis właściciela firmy.

Zamknięcie działalności gospodarczej a VAT

Nie każdy, prowadząc działalność gospodarczą, jest podatnikiem VAT. Osoby, które nimi są i które zdecydują się na zamknięcie firmy, muszą pamiętać o rozliczeniu się w tym zakresie z urzędem skarbowym. Konieczne będzie dopełnienie kilku formalności m.in. obowiązek sporządzenia na dzień zamknięcia firmy odrębnego spisu z natury dla celów podatku VAT. Konieczne jest także poinformowanie urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Na poinformowanie urzędu skarbowego o zamknięciu firmy, podatnik ma 7 dni od dnia zakończenia działalności.