Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że ścieżka biznesowa nie jest wolna od przeszkód i trudności. Czasami, drobne problemy mogą przeobrazić się w większe wyzwania, wymagające zdecydowanych kroków naprawczych. Restrukturyzacja firmy wówczas staje się kluczową strategią, mającą na celu nie tylko ocalenie biznesu przed upadłością, ale także jego odbudowę i rozwój na solidnych, nowych fundamentach.
W takiej sytuacji niezbędne jest, aby podejść do procesu restrukturyzacji z dużą rozwagą i strategicznym planem działania. Zastosowanie się do dobrych praktyk może znacznie zwiększyć szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia. Jednakże równie ważne jest unikanie pewnych powszechnych błędów, które mogą znacząco zakłócić cały proces, przysparzając więcej problemów niż rozwiązań.
W dzisiejszym artykule wskażemy, jakie błędy są najczęściej popełniane przez przedsiębiorców w trakcie restrukturyzacji i jak można ich unikać, aby proces przebiegał sprawnie i skutecznie. Zapraszamy do lektury pełnego artykułu, gdzie znajdziecie Państwo praktyczne porady i zalecenia, które pomogą zabezpieczyć wasz biznes przed potencjalnymi pułapkami restrukturyzacyjnymi.

Dlaczego restrukturyzacja może się nie udać?

Proces restrukturyzacyjny może napotkać na przeszkody, a nawet zawieść, z różnych przyczyn. Głównym elementem decydującym o niepowodzeniu może być zbyt późne zainicjowanie niezbędnych działań naprawczych. Jeżeli działalność gospodarcza reaguje na istniejący kryzys finansowy z opóźnieniem, możliwości efektywnego zaradzenia problemom mogą być znacznie ograniczone.
W kontekście podmiotów borykających się z niewypłacalnością lub zagrożeniem niewypłacalnością kluczowe jest zdecydowane działanie. Zanim sytuacja finansowa zacznie lawinowo się pogarszać.
Jeżeli jednak proces restrukturyzacyjny zostanie uruchomiony zbyt późno, przedsiębiorca może dojść do punktu, w którym zgromadzone długi przekraczają jego możliwości płatnicze, prowadząc do nieodwracalnej utraty kontroli nad firmą i możliwym ogłoszeniem upadłości. Taka sytuacja niesie za sobą daleko idące negatywne konsekwencje finansowe oraz uszczerbek na renomie firmy, co może być trudne do naprawienia.
Z kolei, właściwe wyczucie momentu do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji może znacząco zwiększyć szanse na przezwyciężenie trudności finansowych. Staranne i wczesne działania mogą pomóc w zidentyfikowaniu przeszkód finansowych, skonstruowaniu efektywnego planu naprawczego oraz realizacji działań mających na celu stabilizację finansową przedsiębiorstwa. Tym samym, restrukturyzacja może stanowić szansę na uniknięcie upadłości, zabezpieczenie kontroli nad działalnością oraz odzyskanie płynności finansowej.
Nie mniej istotne jest też głębokie zrozumienie przepisów regulujących zagadnienia niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością. Dłużnik musi zdawać sobie sprawę, że przekroczenie trzymiesięcznego okresu zaległości w spłacie zobowiązań może skutkować uznaniem za niewypłacalnego. Analogicznie, dla podmiotów prawnych oraz jednostek z ograniczoną zdolnością prawną, dwudziestoczteromiesięczne przekroczenie wartości długów w stosunku do aktywów może również sugerować stan niewypłacalności. Dla przedsiębiorcy znalezienie się w obszarze ryzyka niewypłacalności sygnalizuje, że aktualne parametry ekonomiczne wskazują na potencjalne wprowadzenie w stan niewypłacalności w przyszłości.

Najczęstsze błędy w restrukturyzacji

Pierwszym z błędów, który może zagrozić powodzeniu całego przedsięwzięcia, jest nieprecyzyjne określenie celów. Może to prowadzić do niezdefiniowanych strategii i zamętu w realizacji planów. Ponadto nie współpracując z doświadczoną kancelarią prawną, przedsiębiorcy mogą narazić się na nieprzewidziane kwestie prawne i finansowe. Trzeci typowy błąd to opracowanie niewłaściwego planu restrukturyzacji, który nie uwzględnia wszystkich niezbędnych aspektów procesu lub nie jest realistyczny w swoich założeniach. Częstym problemem jest również zwlekanie z wdrożeniem procesu restrukturyzacyjnego, o czym wspomnieliśmy powyżej. Ostatnim, ale nie mniej ważnym, błędem jest brak komunikacji na linii wierzyciel – dłużnik. Może to prowadzić do nieporozumień i dodatkowych komplikacji. Zwracając uwagę na te potencjalne pułapki, firmy mają szansę na przejście przez proces restrukturyzacji z powodzeniem.

A jeśli restrukturyzacja się nie uda, co wtedy?

Jeśli ze względu na popełnione błędy restrukturyzacja się nie powiedzie, nie oznacza to, że należy zrezygnować z podejmowania prób „naprawy” firmy. Istotne jest, aby wiedzieć, co robić po takiej nieudanej próbie.
Pierwszy krokiem, jaki powinno się wykonać to analiza. Zastanowienie się nad tym, dlaczego restrukturyzacja się nie powiodła. Zastanów się zatem, co mogło przyczynić się do nieudanej restrukturyzacji. Czy to kwestia złej strategii, braku odpowiedniego wsparcia czy może zbyt pośpiesznych decyzji? Zrozumienie błędów pozwoli ich uniknąć w przyszłości.
Co ważne — nie wahaj się skorzystać z usług eksperta w dziedzinie restrukturyzacji. Taka osoba może pomóc Ci zrozumieć, co poszło nie tak, oraz zaproponować możliwe kierunki naprawcze. Ekspert może także pomóc w opracowaniu nowej, bardziej realistycznej strategii. Możliwe, że niektóre z Twoich pierwotnych celów biznesowych były nieco przesadzone lub nieodpowiednie. Warto przeanalizować i dostosować te cele, mając na uwadze realne możliwości i bieżące okoliczności.
Na podstawie zgromadzonych informacji oraz konsultacji z ekspertem, opracuj nowy, realistyczny plan działania. Skup się na odzyskaniu kontroli nad sytuacją i ponownym wprowadzeniu firmy na ścieżkę wzrostu.
Ważne jest, aby utrzymać otwartą komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami — pracownikami, klientami, inwestorami. Wyjaśnienie, co poszło nie tak i przedstawienie działań mających na celu poprawę sytuacji, może znacząco przyczynić się do budowania zaufania.

Pamiętaj, że niepowodzenie za pierwszym razem, nie oznacza, że sukces Twoja firma nie może odnieść sukcesu. Błędy w restrukturyzacji się zdarzają. Niepowodzenie w restrukturyzacji może stanowić potężne źródło wiedzy i doświadczenia. Te z kolei mogą okazać się kluczowe dla odniesienia sukcesu przy kolejnej jej próbie. Skorzystaj więc z tej sytuacji, aby zintensyfikować swoje umiejętności zarządzania i decyzyjności. Ulepszaj swoje umiejętności, ucząc się na błędach. Zamiast skupiać się na przegranej, zobacz w niej szansę na nowy początek i możliwość do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.