W biznesie czasem zdarza się, że klient nie opłaca faktury w terminie lub wcale. To dla przedsiębiorcy nie tylko frustrujące, ale również poważne zagrożenie finansowe. Na szczęście istnieją sposoby na odzyskanie pieniędzy z niezapłaconych faktur. W tym artykule omówimy kilka sposobów, które mogą pomóc przedsiębiorcom w odzyskaniu pieniędzy.

Zacznij od windykacji polubownej

Pierwszym krokiem w odzyskiwaniu niezapłaconych faktur jest skontaktowanie się z klientem i ustalenie przyczyny opóźnienia w płatności. Może to być spowodowane problemami finansowymi lub po prostu pomyłką. Dobrym pomysłem jest wysłanie przypomnienia o płatności drogą mailową lub telefoniczną, aby przypomnieć klientowi o zaległej płatności.


Jeśli klient nie reaguje na próby kontaktu lub nie płaci, warto wysłać kolejne przypomnienia o płatności. Warto także określić dokładny termin, w którym należy uregulować płatność, oraz zaoferować jakieś rozwiązanie, na przykład płatność w ratach.

Skuteczne wezwanie do zapłaty

Jeśli działania polubowne nie przynoszą rezultatu, a dłużnik nie akceptuje zaproponowanego rozwiązania np. w postaci spłaty zadłużenia w ratach, warto wysłać skuteczne wezwanie do zapłaty.
Wezwanie do zapłaty to jedna z najczęściej stosowanych metod windykacji przedsądowej. Polega ona na przesłaniu do dłużnika pisma, w którym wierzyciel informuje go o tym, że nie uregulował on należności wynikającej z faktury i wezwie go do jej zapłaty w określonym terminie. Sam charakter oficjalnego pisma bardzo często nakłania dłużnika do uregulowania zaległości.


To, w jaki sposób powinno być sporządzone wezwanie do zapłaty, w zasadzie nie jest określone przepisami. Wezwanie do zapłaty powinno jednak na pewno zawierać:

  • Dane wierzyciela oraz dłużnika – imiona i nazwiska, adresy oraz numery NIP;
  • Numer faktury oraz jej kwotę, która nie została uregulowana;
  • Termin, w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązania wobec wierzyciela;
  • Informację o możliwości dochodzenia roszczeń w drodze sądowej.


Wysłanie wezwania do zapłaty może skutkować uregulowaniem należności przez dłużnika bez konieczności wytaczania sprawy sądowej. Jednakże, w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika, wierzyciel może w dalszej kolejności skorzystać z innych metod windykacji przedsądowej lub zdecydować się na wniesienie pozwu do sądu.

Sądowe egzekwowanie długu z niezapłaconej faktury

Bardzo często bywa i tak, że ani działania polubowne, ani oficjalne wezwania do zapłaty nie robią na dłużniku większego wrażenia. Jeżeli wówczas wierzyciel chce nadal walczyć o odzyskanie swoich pieniędzy osobiście, pozostaje mu skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.


W tym celu wierzyciel powinien złożyć do sądu pozew o zapłatę. Sądowe egzekwowanie długu z niezapłaconej faktury jest procesem, który ma na celu wydanie tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to dokument, który uprawnia wierzyciela do podjęcia działań egzekucyjnych w celu odzyskania długu. Umożliwia on wierzycielowi wszczęcie egzekucji.


W ramach egzekucji wierzyciel może przeprowadzić za pośrednictwem komornika różne działania mające na celu odzyskanie długu, takie jak zajęcie rachunku bankowego dłużnika, zajęcie wynagrodzenia lub emerytury dłużnika, zajęcie nieruchomości lub ruchomości dłużnika, a także inne formy egzekucji przewidziane przez prawo.

Niezapłacone faktury – może giełda długów?

Nie da się ukryć, że windykacja jest często czasochłonna, dlatego niektórzy decydują się na sprzedaż wierzytelności. Służą do tego tzw. giełdy długów. Są to prowadzone zgodnie z prawem rejestry informacji gospodarczych. Umożliwiają one zbycie swojego długu w drodze przelewu wierzytelności.
Sprzedaż długów to proces polegający na przeniesieniu wierzytelności z jednego podmiotu na drugi w drodze przelewu, czyli cesji wierzytelności. Może to dotyczyć długu, który został udzielony w formie pożyczki lub kredytu i nie został spłacony w terminie, a także innych rodzajów wierzytelności, takich jak faktury, rachunki za usługi, należności za sprzedaż towarów itp.


Podmioty, które posiadają długi, ale nie chcą lub nie są w stanie ich odzyskać, mogą zdecydować się na sprzedaż tych długów innym podmiotom, takim jak fundusze inwestycyjne, firmy windykacyjne lub inne przedsiębiorstwa specjalizujące się w skupie długów. W takim przypadku sprzedający dług otrzymuje określoną kwotę za wierzytelność, a nowy nabywca długu staje się wierzycielem i będzie miał prawo do dochodzenia roszczeń od dłużnika.


Sprzedaż długów ma swoje zalety i wady. Zaletą może być uzyskanie szybkich środków finansowych przez sprzedającego dług, co pozwala mu na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z procesem windykacji. Wadą natomiast może być niższa cena, którą sprzedający otrzymuje za wierzytelność, w porównaniu z wartością nominalną długu.
Więcej o giełdzie długów oraz sprzedaży długów pisaliśmy TUTAJ.

Podsumowanie

Jak widać, odzyskanie pieniędzy z niezapłaconej faktury może być procesem stresującym i czasochłonnym. Jest to jednak krok niezbędny do utrzymania płynności finansowej firmy. Istnieją różne sposoby na odzyskanie długu, w tym droga sądowa i pozasądowa. Warto jednak pamiętać, że najlepszym sposobem na uniknięcie problemów z niezapłaconymi fakturami jest dbanie o dobre relacje z klientami, ustalanie jasnych warunków płatności i pilnowanie terminów zapłaty. Dzięki temu będziemy mieli większe szanse na szybkie i skuteczne odzyskanie naszych pieniędzy oraz unikniemy stresu związanego z niesłownymi kontrahentami, a niezapłacone faktury będą rzadkością.