Spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym to ważny krok dla każdej firmy, która znalazła się w finansowym kryzysie. Właściwe przygotowanie do takiego spotkania może znacząco wpłynąć na jego efektywność oraz na przyszłość przedsiębiorstwa. Dla wielu przedsiębiorców sytuacja kłopotów finansowych jest już wystarczająco stresująca i nie mają głowy do tego, aby myśleć, w jaki sposób przygotować się do spotkania z doradcą restrukturyzacyjnym. Dlatego w tym artykule chcielibyśmy omówić, jak najlepiej przygotować się do takiego spotkania, aby maksymalnie wykorzystać ten czas i uzyskać wartościowe wskazówki. Dowiesz się, jakie dokumenty należy zgromadzić, jakie pytania warto przygotować oraz jakie kwestie powinny zostać poruszone podczas spotkania. Dzięki temu będziesz lepiej przygotowany na zmierzenie się z restrukturyzacją Twojego przedsiębiorstwa i bardziej pewny siebie w podejmowaniu trudnych decyzji związanych z budżetem firmy.

Zacznijmy od podstaw, czyli — kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to specjalista zajmujący się kompleksowym wsparciem firm w trudnych sytuacjach finansowych. Jego głównym zadaniem jest pomoc przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu restrukturyzacji oraz w procesach upadłościowych. Posiada unikalne uprawnienia do pełnienia funkcji takich jak syndyk w postępowaniach upadłościowych, nadzorca lub zarządca w restrukturyzacyjnych, a także zarządca w egzekucjach przymusowych.

Dzięki swojej licencji, nadawanej przez Ministra Sprawiedliwości, doradca restrukturyzacyjny może wykonywać zadania zarezerwowane wyłącznie dla tej profesji. Jego kompetencje obejmują nie tylko zarządzanie procesami prawnymi, ale także doradztwo strategiczne, oferowanie ekspertyz oraz wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Każdy doradca restrukturyzacyjny jest wpisany do oficjalnego rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, co gwarantuje jego kwalifikacje i uprawnienia. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że współpracują z profesjonalistą posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do skutecznego zarządzania kryzysami finansowymi.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o roli doradcy restrukturyzacyjnego w wyjściu z kryzysu finansowego firmy oraz czego możesz od niego oczekiwać — zerknij TUTAJ.

Czym się kierować przy wyborze doradcy restrukturyzacyjnego?

Decydując się na współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Przede wszystkim, istotne jest doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia w branży. Doradca z historią udanych projektów restrukturyzacyjnych wnosi ze sobą cenne know-how i sprawdzone metody działania. Kluczowe jest również, aby doradca miał umiejętność zrozumienia specyfiki Twojej firmy i branży, w której działa. Każdy rodzaj biznesu wymaga indywidualnego podejścia, dlatego warto znaleźć doradcę, który pracował z firmami podobnymi do Twojej.

Doświadczenie i specjalizacja

Jednym z najważniejszych kryteriów jest doświadczenie doradcy w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych. Wybieraj doradcę, który ma udokumentowane sukcesy w pracy z przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności i skali jak Twoja firma. Specjalizacja w określonych sektorach rynku może stanowić dodatkowy atut.

Reputacja i opinie

Równie istotna jest reputacja doradcy w branży. Opinie innych przedsiębiorców oraz wyniki wcześniejszych postępowań są dobrą miarą skuteczności doradcy. Można także sprawdzić jego osiągnięcia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie znajdują się informacje o liczbie i wyniku przeprowadzonych postępowań.

Koszt usług

Chociaż cena jest ważnym czynnikiem, nie powinna być decydująca. Pamiętaj, że niska cena może sugerować niższą jakość usług, co z kolei może skutkować nieefektywną restrukturyzacją. Inwestycja w doświadczonego doradcę zazwyczaj szybko się zwraca, gdy Twoja firma odzyskuje płynność finansową. Należy jednak zwrócić uwagę na art. 35 Ustawy — Prawo restrukturyzacyjne, aby mieć pewność, że doradca nie zawyża swoich stawek ponad określony w ustawie limit.

Zaplecze organizacyjne

Warto również zwrócić uwagę na zaplecze organizacyjne kancelarii doradcy. W przypadku skomplikowanych postępowań z wieloma wierzycielami większe kancelarie z rozbudowanym zespołem mogą działać sprawniej. Zapytaj, kto będzie wspierał doradcę w Twojej sprawie.

Licencja i przeprowadzone postępowania

Na koniec, sprawdź licencję doradcy oraz liczbę prowadzonych przez niego postępowań. Można to zrobić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacje te mogą dostarczyć cennych wskazówek co do doświadczenia i skuteczności doradcy.

Spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym — jak się do niego przygotować?

Przed pierwszym spotkaniem z doradcą restrukturyzacyjnym warto się do niego odpowiednio przygotować, aby rozmowa z była owocna i przyniosła wymierne korzyści. Oto co należy uwzględnić przed spotkaniem.

Ocena bieżącej sytuacji finansowej

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza kondycji finansowej firmy. Sprawdź, czy masz wystarczającą płynność finansową, aby terminowo regulować zobowiązania. Idealny moment na konsultację z doradcą restrukturyzacyjnym to chwila, gdy zauważysz potencjalne problemy z płynnością w najbliższych miesiącach. Wczesna reakcja może znacznie zwiększyć szanse na skuteczną restrukturyzację.

Określenie czasu reakcji

Jeśli firma już ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań, nie ukrywaj tego przed doradcą. W przypadku prowadzenia egzekucji przez komornika czy urząd skarbowy, konieczne jest szybkie działanie. Jeśli jednak problemy są prognozowane w przyszłości, spróbuj określić, kiedy mogą się one nasilić. Szczerość w tym zakresie pozwoli doradcy dobrać najskuteczniejsze narzędzia ochrony Twojego biznesu.

Sprawy sądowe i zobowiązania sporne

Warto przygotować listę bieżących procesów sądowych oraz spornych zobowiązań. Postępowania restrukturyzacyjne, takie jak zatwierdzenie układu czy przyspieszone postępowanie układowe, są możliwe tylko, gdy sporne zobowiązania nie przekraczają 15%. Przygotuj informacje o wszystkich znaczących sporach, wezwaniach do zapłaty oraz kontrolach skarbowych czy ZUS-owskich.

Analiza wierzycieli

Sporządź listę swoich wierzycieli z uwzględnieniem kwot zobowiązań oraz posiadanych przez nich zabezpieczeń. Ustal, kto z nich może być zainteresowany przetrwaniem Twojej firmy, a kto nie. Ta wiedza pomoże w opracowaniu strategii restrukturyzacji, którą omówisz z doradcą.

Mocne i słabe strony firmy

Przeanalizuj, jakie są atuty Twojej firmy, które mogą przekonać wierzycieli do wsparcia restrukturyzacji. Zidentyfikuj także słabości, aby wspólnie z doradcą znaleźć sposoby ich zminimalizowania lub wyeliminowania. Świadomość mocnych i słabych stron pomoże w budowaniu realistycznego planu naprawczego.

Dokumentacja finansowa

Na pierwsze spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym warto przygotować podstawowe dokumenty księgowe, takie jak księga przychodów i rozchodów, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni miesiąc. Nawet jeśli nie masz wszystkich potrzebnych dokumentów, dostarczenie tych podstawowych znacznie ułatwi doradcy ocenę sytuacji Twojej firmy.

Przygotowanie do spotkania z doradcą restrukturyzacyjnym wymaga analizy, szczerości i odpowiedniego przygotowania dokumentów. Dzięki temu rozmowa będzie bardziej efektywna i pomoże w opracowaniu skutecznej strategii naprawczej dla Twojej firmy.