Regularne sprawdzanie kondycji finansowej partnerów biznesowych jest nie tylko zalecane, ale wręcz niezbędne dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa własnej firmy. Restrukturyzacja – choć często postrzegana jako ostatnia deska ratunku dla przedsiębiorstw w tarapatach finansowych – może wpływać na decyzje i strategie biznesowe ich kontrahentów. Wiedza o tym, czy firma, z którą zamierzamy nawiązać lub kontynuować współpracę, przechodzi przez proces restrukturyzacji, może być kluczowa dla uniknięcia potencjalnego ryzyka związanego z wejściem we współpracę z firmą w restrukturyzacji. W niniejszym artykule przybliżymy, jak sprawdzić status restrukturyzacji firmy. Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, zapraszam do lektury!

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja definiowana jest jako proces strategiczny skierowany do firm, mający na celu odnowienie ich zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Procedura ta jest dostępna nie tylko dla przedsiębiorstw zmagających się z problemami płynności finansowej, ale również dla tych, które przewidują możliwość wystąpienia trudności finansowych w przyszłości. Kluczowe jest, aby nie zwlekać z decyzją o rozpoczęciu restrukturyzacji do momentu, gdy sytuacja finansowa firmy stanie się krytyczna. Wczesne podjęcie działań restrukturyzacyjnych może znacząco podnieść szanse na odzyskanie przez firmę stabilności ekonomicznej.

Celem restrukturyzacji jest zapobieganie bankructwu oraz zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian. Może to oznaczać przekształcenia w jego strukturze organizacyjnej, finansowej lub prawnej, mające na celu usprawnienie działalności. Działania te mogą obejmować między innymi renegocjację warunków spłaty zobowiązań, optymalizację posiadanych zasobów, przekształcenia wewnętrzne, zmiany w zarządzaniu, obniżenie kosztów operacyjnych, czy też redefinicję modelu biznesowego, wszystko w dążeniu do poprawy kondycji ekonomicznej i finansowej firmy.

Firma w restrukturyzacji, czyli co?

W biznesie przejrzystość i zaufanie są kluczowe, a proces restrukturyzacji firm, choć może wydawać się wyzwaniem, jest również świadectwem ich dążenia do stabilizacji i wzrostu.
Być może jeszcze tego nie wiesz, ale kiedy dana firma przechodzi przez proces restrukturyzacji, to zgodnie z ustawą — Prawo restrukturyzacyjne, ma obowiązek stosowania dopisku „w restrukturyzacji” do nazwy firmy. Obowiązek ten pojawia się w momencie, gdy sąd wyda postanowienie o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Taki znak informacyjny nie tylko sygnalizuje obecnym i potencjalnym partnerom biznesowym, że przedsiębiorstwo przechodzi przez etap naprawczy, ale również podkreśla jego zobowiązanie do transparentności działania.

Choć dopisek ten ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga zmiany oficjalnej nazwy firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jest on istotnym elementem, który przyczynia się do bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Informowanie o statusie restrukturyzacji poprzez dodatek „w restrukturyzacji” zapewnia pełną przejrzystość procesu i umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom dokładną weryfikację sytuacji finansowej i prawnej firmy, co w dalszej perspektywie sprzyja budowaniu trwałych relacji biznesowych opartych na zaufaniu.

Jak sprawdzić, czy firma jest w restrukturyzacji?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)

Od 1 grudnia 2021 roku, wszystkie obwieszczenia w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych publikowane są w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ), zastępując tym samym Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. KRZ stał się kluczowym miejscem, w którym można uzyskać informacje o stanie prawno-finansowym firm, w tym o wszczętych postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych, a także o zakazach prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak korzystać z KRZ?

Dostęp do KRZ jest możliwy poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy wejść na stronę — Portal Rejestrów Sądowych i skorzystać z zakładki wyszukiwania, która nie wymaga logowania. Wystarczy wpisać nazwę firmy lub jej numer NIP/KRS, aby uzyskać pełny obraz jej obecnej sytuacji prawnej i finansowej.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat KRZ, to zobacz TEN wpis na naszym blogu.

Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) dla starszych postępowań

Dla postępowań zainicjowanych przed 1 grudnia 2021 roku, informacje o restrukturyzacji nadal znajdują się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Dostęp do tych danych umożliwia wyszukiwarka MSiG, dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ta platforma zapewnia dostęp do historycznych obwieszczeń, które mogą być kluczowe dla oceny długoterminowej stabilności finansowej firmy.

Dlaczego warto sprawdzać status restrukturyzacji?

Bycie świadomym statusu restrukturyzacyjnego firm, z którymi współpracujesz, pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem biznesowym. Restrukturyzacja nie musi być sygnałem negatywnym. Często jest to strategiczny krok na drodze do stabilizacji finansowej i wzrostu. Jednakże, mając pełną wiedzę na temat statusu prawno-finansowego partnerów, możesz podejmować bardziej świadome decyzje, zabezpieczając tym samym swoje interesy.

Dostęp do danych o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest bezcennym zasobem. Korzystając z KRZ i MSiG, masz pewność, że podejmujesz decyzje biznesowe na podstawie aktualnych i kompleksowych danych. Niezależnie od tego, czy planujesz nawiązać nową współpracę, czy też oceniasz ryzyko związane z obecnymi partnerami, te narzędzia zapewniają niezbędne wsparcie w zarządzaniu relacjami biznesowymi.

Podsumowanie

Proces restrukturyzacji, mimo że bywa odbierany jako sygnał trudności finansowych, często stanowi strategiczne działanie mające na celu zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa. Dzięki narzędziom takim jak Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) i Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG), możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu sytuacji prawno-finansowej potencjalnych i obecnych partnerów biznesowych, co umożliwia podejmowanie świadomych i bezpiecznych decyzji biznesowych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie weryfikacji firm, zastanawiasz się nad skutkami restrukturyzacji dla Twojego biznesu, lub po prostu chcesz zrozumieć, jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy w obliczu zmieniającego się otoczenia biznesowego, nie wahaj się — zapraszam do kontaktu!