W dniu 7 sierpnia Grupa Manufaktura Piwa, Wódki i Wina podjęła kroki w celu ochrony swojego mienia poprzez złożenie wniosku o uruchomienie postępowania zatwierdzającego układ z wierzycielami w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu ma w tym przypadku za zadanie:

  • ochronić aktywa spółek z grupy przed potencjalnymi wnioskami o upadłość ze strony wierzycieli, a także
  • przed ewentualnymi działaniami politycznymi wymierzonymi w firmę.

Głównym celem wniosku jest zatwierdzenie układu z wierzycielami dla całej grupy. W tym dla Tenczyńskiej Dystrybucji. Chodzi o uniknięcie rozproszenia majątku. Zdaniem przedstawicieli spółki, ten krok ma także na celu przeciwdziałanie politycznym atakom, które mogą być kierowane w kierunku firmy przez organy państwowe. Janusz Palikot, który wydał komunikat prasowy, podkreślił, że jego zaangażowanie w politykę zakończyło się w 2015 roku. Nie ma on zamiaru angażować się w aktualną kampanię wyborczą.

Niemniej jednak Manufaktura nadal prowadzi produkcję napojów alkoholowych i realizuje zamówienia, które według spółki osiągają rekordowe poziomy. Warto zaznaczyć, że w ciągu tego roku grupa wyraziła zainteresowanie przejęciem browaru w Leżajsku. W planach jest jego likwidacja przez Grupę Żywiec. Plan ten jest częścią strategii zwiększenia produkcji w grupie.

Mimo to spółka obecnie musi sięgnąć po układ restrukturyzacyjny w celu uniknięcia zbyt dużego wyprzedania swojego majątku w celu spłacenia wierzycieli, w tym także pracowników. Warto dodać, że w ostatnim czasie kontrowersje wzbudziły reklamy alkoholu, które doprowadziły do skazania Janusza Palikota na karę grzywny za promocję alkoholi w internecie.

Pomimo trudności, Grupa Manufaktura nadal prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy wykazują realne zainteresowanie wkładem rzędu 20 mln euro w działalność grupy MPWiW. Jednak publikacje medialne utrudniają finalizację tych negocjacji. Różne spółki wchodzące w skład grupy MPWiW angażują także crowdfunding, pozyskując środki od nawet 10 tys. osób. Zebrano w ten sposób łącznie 21,5 mln zł, a programy inwestycyjne przyciągnęły kolejne miliony.

Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Na samym wstępnie wyjaśnijmy, czym w ogóle jest i na czym polega ten rodzaj postępowania.
Postępowanie o zatwierdzenie układu stanowi jedną z czterech procedur restrukturyzacyjnych, które są uregulowane w ramach przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. Ta specyficzna procedura daje możliwość przedsiębiorcom, którzy stają w obliczu trudności finansowych, dokonania restrukturyzacji swojego zadłużenia poprzez osiągnięcie porozumienia z ich wierzycielami. Postępowanie to charakteryzuje się relatywnie mniejszą formalnością, umożliwiając dłużnikowi uzgodnienie układu z wierzycielami bez konieczności angażowania sądu na każdym etapie procesu. Niemniej istotnym aspektem jest konieczność udziału doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącego rolę nadzorcy układu.

Jego zadaniem jest przygotowanie kompleksowego planu restrukturyzacyjnego, w którym zostaną wyznaczone strategie naprawcze. Ponadto doradca jest odpowiedzialny za sporządzenie dokładnego wykazu wierzycieli oraz zobowiązań finansowych dłużnika. Centralnym zadaniem doradcy jest zaproponowanie planu spłaty zadłużenia, który będzie akceptowalny dla wierzycieli. W zakresie tej propozycji mogą znaleźć się różnorodne rozwiązania, takie jak odroczenie terminów spłaty, rozłożenie zobowiązań na raty, obniżenie całkowitego zadłużenia lub modyfikacja zabezpieczeń długu.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat postępowania o zatwierdzenie układu, pisaliśmy o nim TUTAJ.

Kiedy można przeprowadzić postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu można przeprowadzić tylko w przypadku, gdy łączna wartość kwestionowanych przez dłużnika wierzytelności, które przewidziano do głosowania nad układem, nie przekracza 15% łącznej wartości wierzytelności, które uprawniają do udziału w głosowaniu nad układem.

W jakim celu złożono wniosek dotyczący spółek Janusza Palikota?

Głównym celem złożonego wniosku do sądu o uruchomienie postępowania zatwierdzającego układ z wierzycielami jest zapewnienie spójności i uniknięcie rozproszenia majątku. Szczególnie w przypadku spółki Tenczyńska Dystrybucja. Warto podkreślić, że to działanie jest także reakcją na ewentualne polityczne naciski, którym firma może być poddana. W komunikacie prasowym wydanym przez Janusza Palikota podkreślono, że firma skupia się na ochronie swojego interesu i nie angażuje się w aktualne kampanie wyborcze.

Podsumowując…

W obliczu wyzwań finansowych oraz ewentualnych nacisków politycznych spółka Janusza Palikota podejmuje działania mające na celu zachowanie stabilności i spójności swoich aktywów. Poprzez zawarcie układu z wierzycielami, dąży się do osiągnięcia porozumienia przede wszystkim w kwestii spłaty swoich długów.

Jeśli jesteś wierzycielem Grupy Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, i chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania o zatwierdzenie układu oraz dowiedzieć się, jak Twoje interesy można ochronić i uwzględnić w tym procesie, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami.