W dzisiejszych czasach wiele osób fizycznych, a także przedsiębiorców korzysta z różnego rodzaju kredytów i pożyczek. Niestety często zdarza się, że spłata zobowiązań przekracza możliwości finansowe dłużnika. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad dwoma rozwiązaniami: restrukturyzacją lub konsolidacją długów. Chociaż oba te sposoby mogą pomóc w spłacie zadłużenia, to istnieją między nimi pewne różnice. Należy je wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. W tym artykule omówimy, czym są restrukturyzacja i konsolidacja długów oraz jakie są między nimi różnice.

Co to jest restrukturyzacja długu?

Restrukturyzacja długu to proces modyfikacji warunków spłaty zobowiązania, prowadzący do zmniejszenia obciążenia finansowego dla dłużnika. W praktyce oznacza to np.:

 • Wydłużenie okresu spłaty;
 • Zmniejszenie wysokości rat;
 • Umorzenie części odsetek;
 • Odroczenie terminu płatności.

Jeśli masz problemy ze spłatą swojego zadłużenia, możesz poprosić bank o zawieszenie spłat na kilka miesięcy. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że podczas tego czasu będziesz wciąż musiał spłacić naliczone odsetki. To dobre rozwiązanie dla osób, które chwilowo straciły płynność finansową. W niektórych przypadkach bank może nawet zgodzić się na umorzenie części zadłużenia, ale zazwyczaj tylko wtedy, gdy ma nadzieję na odzyskanie reszty w przyszłości. Warto rozważyć rozmowy z wierzycielami, ale niestety, brak wiedzy lub znajomości prawa może skutkować niekorzystnymi warunkami negocjacji.

Dokładnie o tym, na czym polega restrukturyzacja kredytu, pisaliśmy TUTAJ.

Czym jest konsolidacja długu?

Konsolidacja długu to proces połączenia kilku zobowiązań finansowych w jedno, zazwyczaj z niższą ratą niż suma poprzednich zobowiązań. Oznacza to, że zamiast spłacać kilka kredytów czy pożyczek, dłużnik spłaca jedną ratę, która zawiera wszystkie jego zobowiązania. Konsolidacja długu jest korzystna przede wszystkim wtedy, gdy dłużnik ma wiele zobowiązań o wysokich ratach, a ich suma przekracza jego możliwości finansowe.

Czym się od siebie różnią?

Choć restrukturyzacja i konsolidacja długu mają na celu ułatwienie spłaty zobowiązań, to różnią się one od siebie przede wszystkim pod względem ich skutków. Restrukturyzacja zmienia warunki spłaty zobowiązania, ale nie redukuje jego wysokości. Z kolei konsolidacja długu zmniejsza wysokość miesięcznych zobowiązań, ale nie zmienia warunków spłaty. Innymi słowy, restrukturyzacja długu zmienia umowę kredytową, a konsolidacja długu polega na jej zamianie na nową umowę.

Konsolidacja a restrukturyzacja długów – ile to kosztuje?

Jeśli chodzi o restrukturyzację, to zwykle złożenie wniosku nie wiąże się z opłatami. Jednak w przypadku akceptacji wniosku przez bank, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy, co niesie ze sobą dodatkowe koszty w wysokości od 50 do 200 zł, w zależności od kredytodawcy. W przypadku kredytów konsolidacyjnych sytuacja jest podobna do innych produktów bankowych. Złożenie wniosku zwykle jest bezpłatne, ale kosztuje nas rozpatrzenie go. Opłata przygotowawcza zdarza się coraz rzadziej, ale wciąż trzeba płacić prowizję dla banku lub innej instytucji finansowej. W dodatku do kosztów kredytowania należy doliczyć oprocentowanie oraz ewentualne dodatkowe usługi, takie jak obowiązkowe ubezpieczenie. Pomimo kosztów, które trzeba będzie ponieść, decydując się na którąś z opcji, wybór jednego z tych rozwiązań jest często dobrym sposobem na spłatę zadłużenia.

Restrukturyzacja czy konsolidacja długów – co wybrać?

Decyzja o wyborze restrukturyzacji czy konsolidacji długu zależy przede wszystkim od sytuacji finansowej dłużnika oraz rodzaju jego zobowiązań.
Przykładami sytuacji, kiedy konsolidacja długu może być korzystna, są:

 • Wysokie oprocentowanie długu – jeśli posiadasz kilka zobowiązań z wysokim oprocentowaniem, to konsolidacja długu pozwoli Ci na połączenie ich w jedno zobowiązanie z niższym oprocentowaniem. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztach odsetek;
 • Trudność w zarządzaniu wieloma zobowiązaniami – konsolidacja długu umożliwia połączenie wielu zobowiązań w jedno, co ułatwia zarządzanie finansami;
 • Poprawa zdolności kredytowej – jeśli posiadasz kilka zobowiązań, których nie jesteś w stanie spłacić w terminie, może to negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. Konsolidacja długu pozwala na uregulowanie zobowiązań i poprawienie Twojej zdolności kredytowej.

Należy jednak pamiętać, że konsolidacja długu nie jest rozwiązaniem dla każdego i może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty za połączenie zobowiązań. Przed podjęciem decyzji o konsolidacji długu, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i porównać oferty różnych instytucji finansowych.

Z kolei przykładami sytuacji, w których restrukturyzacja długu może być korzystna, są te, gdy dłużnik:

 • Ma trudności z regulowaniem swoich zobowiązań – restrukturyzacja długu może pomóc dłużnikowi w uzyskaniu krótszego okresu spłaty, zmniejszeniu oprocentowania, a także w uzyskaniu odroczenia płatności;
 • Jest zagrożony niewypłacalnością – poprzez restrukturyzację długu dłużnik może uniknąć niewypłacalności i utraty kontroli nad swoją firmą. Dzięki restrukturyzacji długu dłużnik może uzyskać dostęp do finansowania, które pomoże mu w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej;
 • Chce poprawić swoją sytuację finansową – dzięki restrukturyzacji dłużnik ma szansę zmniejszyć wysokość swojego zadłużenia, a także poprawić zdolność kredytową;
 • Ma problemy z kredytowaniem swojego biznesu – restrukturyzacja długu może pomóc dłużnikowi uzyskać finansowanie, które pomoże mu w rozwoju swojego biznesu.

Podsumowanie

Podsumowując, na restrukturyzację długu powinny zdecydować się przede wszystkim osoby, które mają trudności finansowe, ale ich zobowiązania są niskie w porównaniu z dochodami. Z kolei konsolidacja długów będzie korzystniejsza dla osób mających wiele zobowiązań, które w porównaniu do dochodów są wysokie.