Pandemia dała się we znaki polskiej gospodarcze. Jej negatywne skutki mogło poczuć wielu przedsiębiorców, którzy musieli się zmierzyć z niesprzyjającymi warunkami na rynku. Jedną z branży, na których pandemia odcisnęła piętno jest branża budowlana. W I kwartale 2022 aż o 38% więcej (r/r) polskich firm budowlanych ogłosiło niewypłacalność i obawia się bankructwa. W 2023, według prognoz ekspertów, nastąpi dalszy wzrost liczby niewypłacalności. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest oczywiście coraz większa inflacja czy wzrost kosztów prowadzenia firmy. Jeśli rozważasz możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji – nie zwlekaj i nie przeciągaj tej decyzji w czasie. Decyzja o restrukturyzacji powinna być podjęta jak najszybciej. Zbyt późne podjęcie tego typu kroku może skutkować nieodwracalnymi zmianami w przedsiębiorstwie, które ostatecznie mogą prowadzić do bankructwa. Restrukturyzacja firm budowlanych daje realną szansę na wyjście z zadłużenia.

Niewypłacalność firm budowlanych w 2022 r.

Ze stanem niewypłacalności firmy budowlanej, jak i z resztą każdej innej, mamy do czynienia wtedy, gdy zobowiązania pieniężne firmy nie mogą być regulowane, ponieważ brakuje na to środków.

Przyczyn takiego stanu rzeczy obecnie upatruje się przede wszystkim w rosnącej inflacji, zmianach podatkowych, a także spadkiem zainteresowania branżą budowlaną.

Nie da się ukryć – rok 2022 nie sprzyja branży budowlanej. Trwająca wojna w Ukrainie, spowolnienie inwestycyjne, brak osób chętnych do pracy, wzrost kosztów budowy, jak również brak surowców i podzespołów – mogą okazać się dla branży budowalnej naprawdę niesprzyjające. Do tego ogromna podwyżka cen materiałów budowlanych i usług, a także zmiany podatkowe. Wszystko to sprawia, że sytuacja w branży budowlanej robi się naprawdę niekorzystna.

Główne problemy branży budowlanej w 2022 r.

Branża budowlana na dzień dzisiejszy zmaga się z wieloma problemami natury gospodarczej. Do podstawowych z niż należą:

  1. brak pracowników – wciąż brakuje rąk do pracy w branży budowlanej, a kiedy znajdzie się pracownik, jest on bardzo drogi,
  2. dostępność niektórych materiałów – stal, ropopochodne, izolacje, cement, asfalt,
  3. cena ww. materiałów – w niektórych przypadkach wzrost cen jest, aż trzykrotny.

Co robić by uniknąć bankructwa?

Odpowiedzią na problemy finansowe przedsiębiorstwa może okazać się restrukturyzacja firmy budowlanej. Może ona „uzdrowić” firmę budowlaną, zachować jej wypracowaną pozycję na rynku bez konieczności ogłoszenia upadłości. Wiele przedsiębiorstw, które na swoją renomę pracowały latami i włożyły ogrom pracy w to, aby firma dobrze prosperowała, za wszelką cenę pragnie uniknąć ogłoszenia upadłości.

Na czym polega restrukturyzacja firmy i kto może z niej skorzystać?

Postępowanie restrukturyzacyjne to szczególny rodzaj postępowania, które zmierza do poprawy sytuacji finansowej firmy. Skorzystać mogą z niego przedsiębiorcy już niewypłacalni, albo dopiero tą niewypłacalnością zagrożeni.

Dobrze poprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne to nie tylko pomoc w wyjściu z zadłużenia. To także opracowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie Twojej firmy budowlanej.

Zalety restrukturyzacji firm budowlanych

Najważniejszą z zalet i właściwie celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik zawiera z wierzycielami układ. Oznacza to, że dłużnik oraz wierzyciel wypracowują pomiędzy sobą pewnego rodzaju porozumienie. Pozwala to na zaspokojenie firmie swoich wierzycieli i dalsze funkcjonowanie, a w przypadku działań sanacyjnych – na zaspokojenie wierzycieli i podjęcie działań faktycznych, które poprawią sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy.

Oprócz tego, w trakcie postępowania dłużnik, w tym przypadku – firma budowlana – zyska ochronę przed wierzycielami. Postępowania egzekucyjne, które dotyczą wierzytelności objętych układem dłużnika z wierzycielem, zostaną zawieszone. Przeciwko dłużnikowi nie można także wszcząć nowych postępowań egzekucyjnych, co powoduje, że kolejne długi nie narastają.

Kolejnym przejawem ochrony dłużnika jest zakaz wypowiadania mu istotnych umów. Do umów takich zaliczyć możemy, np.: umowę najmu, leasingu czy kredyt. Ponadto, w trakcie trwania całego postępowania dłużnik nie może spłacać wierzytelności, które są objęte układem.

Restrukturyzacja firm budowlanych, czy warto?

Nie da się ukryć, sytuacja w branży budowlanej na ten moment nie jest najłatwiejsza. Wzrost cen spowodował, że wiele kontraktów stanęło pod znakiem zapytania. Działania zbrojne w Ukrainie sprawiły, że ludzie odkładają decyzję o budowie własnego domu. Wszystko to sprawia, że wielu przedsiębiorców z branży budowlanej może zmagać się z poważnymi problemami finansowymi.

Pamiętajmy jednak, że nie zawsze ogłoszenie upadłości jest jedynym rozwiązaniem. Z pomocą doświadczonego doradcy restrukturyzacyjne istnieją realne szanse na poprawę sytuacji finansowej w Twojej firmie budowlanej!