Cesja wierzytelności to termin, który niejednokrotnie pojawia się w sferze prawa oraz w kontekście różnorodnych transakcji handlowych. Jest to proces o dużym znaczeniu dla wielu podmiotów gospodarczych i indywidualnych, gdyż umożliwia przeniesienie praw do wierzytelności na rzecz innej osoby lub podmiotu. Dzięki temu, zarówno wierzyciel, jak i cesjonariusz, mogą czerpać korzyści z takiego porozumienia. W dzisiejszym artykule nie tylko wyjaśnimy, na czym polega sprzedaż wierzytelności, ale także odpowiemy na pytanie kiedy można to zrobić oraz czy każdą wierzytelność da się sprzedać.

Czym jest sprzedaż wierzytelności?

Dokładnie, o tym czym jest sprzedaż wierzytelności oraz jakie są jej zalety i wady pisaliśmy TUTAJ. Jednak na potrzeby tego wpisu wyjaśnimy w skrócie, czym owa sprzedaż wierzytelności jest.

Sprzedaż wierzytelności w języku prawnym może być określana jako cesja wierzytelności lub przelew wierzytelności. Cesja wierzytelności jest specyficznym rodzajem umowy, w której wierzyciel przekazuje swoje uprawnienia do wierzytelności na rzecz innego podmiotu. Proces ten jest uregulowany w art. 509 Kodeksu cywilnego.

Cesja wierzytelności może być rozumiana jako przekazanie długu z jednej osoby lub podmiotu na drugi. Wierzyciel, zwany cedentem, decyduje się na taki krok bez konieczności uzyskania zgody dłużnika. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia w możliwości dokonania cesji, takie jak sprzeciw wynikający z przepisów prawa, zastrzeżenia umowne lub specyfika zobowiązania.

W momencie dokonania cesji, wszelkie prawa i obowiązki związane z wierzytelnością przechodzą na nabywcę, zwany cesjonariuszem. Oznacza to, że cesjonariusz staje się nowym wierzycielem, odpowiedzialnym za dochodzenie długu oraz otrzymywanie odsetek, jeśli takie występują.

Cesja wierzytelności ma praktyczne zastosowanie w różnych sytuacjach, gdzie wierzyciel chce zrezygnować z wierzytelności i przenieść ją na inną osobę lub podmiot. To pozwala cedentowi uwolnić się od związanych z wierzytelnością obowiązków, podczas gdy cesjonariusz staje się właścicielem wierzytelności i korzysta z praw z nią związanych.

Ważne jest również to, że cesja może dotyczyć różnego rodzaju wierzytelności, nawet tych, które są przedawnione lub zabezpieczone np. zastawem czy hipoteką. To sprawia, że cesja jest elastycznym narzędziem, które można stosować w wielu sytuacjach.

Czy każda wierzytelność podlega sprzedaży?

Przedmiotem sprzedaży wierzytelności może być każda wierzytelność, która nie podlega sprzeciwowi wynikającemu z przepisów prawa, charakteru zobowiązania lub zastrzeżenia umownego. Jest to zdecydowanie szeroki zakres, który umożliwia cesję różnorodnych rodzajów wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności obejmuje więc:

  • Wierzytelności pieniężne — w tym przypadku wierzyciel może przenieść swoje prawa do długu na rzecz cesjonariusza, który staje się nowym wierzycielem;
  • Wierzytelności niepieniężne — dotyczy to sytuacji, gdy wierzytelność nie jest wyrażona w formie pieniężnej, np. prawa do określonego świadczenia lub dostarczenia określonego dobra czy usługi;
  • Wierzytelności zabezpieczone — wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym także mogą być przedmiotem sprzedaży;
  • Wierzytelności przedawnione — mimo że wierzytelność jest już przedawniona, nadal można ją sprzedać, jednak nabywca musi zdawać sobie sprawę, że nie ma możliwości dochodzenia jej w drodze sądowej;
  • Część wierzytelności– istnieje opcja cesji jedynie części wierzytelności, co może być korzystne w niektórych sytuacjach.
  • Wierzytelności przyszłe — oprócz powyższego, strony umowy mogą zdecydować się na cesję wierzytelności, której jeszcze nie ma, ale wiąże się z przyszłym powstaniem określonego stosunku prawnego.

Przed przystąpieniem do cesji wierzytelności, ważne jest zrozumienie, czy obowiązują jakieś ograniczenia lub zastrzeżenia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia transakcji. Ostatecznie, sprzedaż wierzytelności stanowi elastyczne narzędzie, które może przynieść korzyści zarówno wierzycielowi, jak i nabywcy. Ważne jednak, aby całą transakcję przeprowadzić umiejętnie. W tym celu warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Jakie korzyści niesie ze sobą sprzedaż wierzytelności?

Nie ma co ukrywać — kontakty z dłużnikami nie należą do najprostszy. „Zamrożone” pieniądze, które przecież można by zainwestować w coś innego, to również nie jest wymarzona sytuacja dla przedsiębiorcy. Z tego względu wielu z nich decyduje się na sprzedaż wierzytelności. Taki krok może przynieść zdecydowanie więcej pozytywnych skutków, niż dochodzenie należności na własną rękę.

Co zatem można zyskać dzięki sprzedaży wierzytelności?

Przede wszystkim pozwoli to na uwolnienie się od długu. Dążenie do odzyskania należności niekiedy potrafi trwać nawet latami. Powoduje to „zamrożenie” pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na coś innego. Sprzedaż długu pozwoli na zdecydowanie szybsze odzyskanie pieniędzy.

Kolejnym pozytywnym aspektem sprzedaży wierzytelności jest eliminacja ryzyka niespłacenia wierzytelności przez dłużnika. Kiedy wierzyciel sprzedaje swoje wierzytelności, to cesjonariusz staje się nowym wierzycielem i przejmuje ryzyko niespłacenia długu przez dłużnika. Jeżeli dłuż nie zostanie spłacony, to nowy wierzyciel podejmuje kroki do egzekwowania spłaty zadłużenia.

Nie można także zapominać o potencjalnych zyskach dla cesjonariusza. W końcu może on kupić wierzytelność po niższej cenie niż jej nominalna wartość, co oznacza, że gdy dłużnik spłaci całą kwotę, cesjonariusz odnosi zysk. Oczywiście musi się on liczyć z niewypłacalnością dłużnika, czy opóźnieniami w spłacie. Należy jednak podkreślić, że bardzo często wierzytelności kupują osoby, które zajmują się tym zawodowo. Dzięki znajomości branży mają zdecydowanie większe szanse na skuteczne odzyskanie należności.

Ostatnią, bardzo znaczącą zaletą sprzedaży wierzytelności, o której chcielibyśmy wspomnieć, jest zyskanie szansy na inwestycję w nowe przedsięwzięcia. Sprzedaż wierzytelności da wierzycielowi możliwość dysponowania gotówką, którą może zainwestować w inne przedsięwzięcia lub projekty. Może to się przełożyć bezpośrednio na rozwój jego przedsiębiorstwa.

Podsumowując…

Sprzedaż wierzytelności może być świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie mają czasu, ani chęci na samodzielne odzyskiwanie należności. To także świetny wybór dla tych, którzy chcą inwestować w nowe projekty czy rozwój przedsiębiorstwa. Sprzedaż wierzytelności, dzięki szybkiemu odzyskaniu zaległej gotów — może w tym pomóc.

Należy także pamiętać, że sprzedając dług — eliminujemy ryzyko niespłacenia go w ogóle.
Jak w każdym przypadku, tak i kwestię sprzedaży długów warto jednak rozważyć indywidualnie.