Sprzedaż wierzytelności to proces polegający na przekazaniu długu, który należy do nas na rzecz osoby trzeciej. Jest to popularna opcja dla przedsiębiorstw, które chcą pozbyć się długów i uzyskać natychmiastowe środki finansowe. Jednak, jak każda inna decyzja biznesowa, sprzedaż wierzytelności ma swoje zalety i wady. Na czym polega sprzedaż wierzytelności oraz gdzie można ją sprzedaż? Wyjaśniam w dzisiejszym artykule.

Czym jest sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności w języku prawniczym jest nazwany cesją wierzytelności czy przelewem wierzytelności. Przelew to umowa, na mocy której wierzyciel (cedent) przenosi na osobę trzecią (cesjonariusza) wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Co więcej, zgoda dłużnika na dokonanie takiego przelewu nie jest wymagana. Przedmiotem przelewu może być każda wierzytelność (prawo wierzyciela do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia), zarówno pieniężna, jak i niepieniężna. Warunkiem jest to, aby była ona zbywalna. Ale czy wszystkie wierzytelności są zbywalne? Nic bardziej mylnego. Istnieje pewna kategoria wierzytelności, których zbyć nie można.


Przeszkodą do dokonania przelewu wierzytelności może być przepis ustawy zabraniający takiej czynności. Przykładem takiego przepisu może być ten dotyczący umowy pierwokupu lub umowy zamiany.
Inna sytuacja, która uniemożliwi zbycie wierzytelności, jest ta, w której strony w umowie wprowadzą zakaz zbywania wierzytelności. Brak możliwości zbycia danej wierzytelności może także wynikać z charakteru zobowiązania. Niemożliwe do zbycia są np. wierzytelności alimentacyjne lub rentowe.

Gdzie można sprzedać długi?

W kontekście obrotu wierzytelnościami funkcjonuje coś takiego jak giełda długów. Są to specjalne rejestry informacji gospodarczych, które umożliwiają zbycie wierzytelności w drodze cesji. Wierzyciel, który chce sprzedać swój dług, umieszcza na giełdzie ofertę sprzedaży przysługującego mu długu, a zainteresowane osoby lub firmy mogą zgłosić się i odkupić wierzytelność. Dokładnie o tym czym jest i jak działa giełda długów, pisaliśmy TUTAJ.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze giełdy długów?

Wybór odpowiedniej giełdy długów zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych wierzyciela. Niemniej jednak istnieją pewne ogólne wytyczne, które warto brać pod uwagę przy jej wyborze.


Oto kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę:

 • Licencje i regulacje – wybierając giełdę długów, warto upewnić się, że wybór pada na tę, która, posiada odpowiednie licencje i podlega regulacjom organów nadzoru finansowego;
 • Płynność – ważnym czynnikiem przy wyborze giełdy długów jest jej płynność;
 • Opłaty i prowizje – przy wyborze giełdy długów zwróć uwagę na opłaty i prowizje, które trzeba będzie ponieść. Warto porównać je z opłatami na innych rynkach i wybrać tę giełdę, która oferuje najkorzystniejsze warunki;
 • Bezpieczeństwo i przejrzystość – podczas wyboru giełdy długów warto także zwrócić uwagę na jej historię, reputację oraz to czy cieszy się zaufaniem innych użytkowników;
 • Usługi i wsparcie – najlepiej gdyby giełda oferowała coś więcej niż jedynie wystawienie długu na sprzedaż. Dlatego też przy wyborze giełdy długów zwróć uwagę wsparcie dla wierzycieli i dostępne usługi, np.: automatyczne powiadomienie dłużnika o wystawieniu należności na sprzedaż itp.

Sprzedaż wierzytelności – zalety i wady

Sprzedaż wierzytelności ma wiele zalet, ale nie oznacza to, że jest całkowicie pozbawiona wad.


Zalety sprzedaży wierzytelności:

 • Natychmiastowe uzyskanie gotówki – największą zaletą sprzedaży wierzytelności jest to, że umożliwia ona wierzycielowi uzyskanie natychmiastowych środków finansowych. Zamiast czekać na spłatę długu, może on sprzedać wierzytelność i otrzymać potrzebną gotówkę niemal od razu;
 • Minimalizacja ryzyka – sprzedaż wierzytelności może również pomóc zminimalizować ryzyko związane z długiem. Dotyczy to sytuacji, w której mamy do czynienia z dłużnikiem z dosyć nieciekawą historią spłacani swoich zobowiązań. W tej sytuacji sprzedaż wierzytelności pozwoli uniknąć ewentualnych dodatkowych strat;
 • Uproszczenie procesu windykacji – sprzedaż wierzytelności może również uprościć proces windykacji, która w większości przypadków jest długotrwała i czasochłonna.

Wady sprzedaży wierzytelności:

 • Strata wartości wierzytelności – wierzyciel, który decyduje się na sprzedaż wierzytelności, może stracić część wartości długu. Firma lub osoba, która kupuje wierzytelność, zwykle płaci mniej niż wartość nominalna długu;
 • Zmniejszenie szans na odzyskanie całego długu – decyzja o sprzedaży wierzytelności może również zmniejszyć szanse na odzyskanie całego długu. Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić długu, firma lub osoba, która kupiła wierzytelność, również ponosi ryzyko utraty części, a nawet całej inwestycji;
 • Koszty transakcyjne – sprzedaż wierzytelności wiąże się z pewnymi kosztami transakcyjnymi, takimi jak koszty prawnicze i administracyjne. Te koszty mogą zniechęcać do podjęcia decyzji o sprzedaży wierzytelności, zwłaszcza gdy wartość długu jest stosunkowo niska.